Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

OSLÁVILI SME DEŇ ZEME Vytlačiť
 

Mesto Štúrovo sa v tomto roku opäť pripojilo k medzinárodným oslavám Dňa Zeme. Tento sviatok každoročne upozorňuje ľudí na potrebu chrániť životné prostredie a prírodné zdroje. V Štúrove sa v tomto roku uskutočnil 5. ročník podujatia, ktorý tak, ako všetky predchádzajúce ročníky, bol zameraný na environmentálne aktivity pre detí , mládež a obyvateľov.  

Dňa 1. apríla sa na Tehliarskej ceste zišlo 23 dobrovoľníkov, ktorí od smetí vyčistili nielen túto cestu, ale aj  Spojovaciu cestu, Továrenskú cestu a cestu Na boží kopec. Do „Jarnej výsadby drevín“ a k výzve „Za čistejšie nábrežie Dunaja v Štúrove“ sa zapojilo 93 dobrovoľníkov, ktorí dňa 6. apríla zasadili 23 stromov a 200 kríkov na detských ihriskách Športová a Žihadielko, v parku pred mestským úradom a vo Vojenskom cintoríne Červenej armády a vyčistili nábrežie Dunaja medzi úsekmi „Kotvisko - Záliv“.  Dňa 26. apríla vďaka pomoci 9 dobrovoľníkov bola zlikvidovaná čierna skládka odpadov blízko hrádze Dunaja.

Pokračovali sme v tradícii výsadby stromov pre troch novorodencov, narodených v predchádzajúcom kalendárnom roku. Dňa 23. apríla sme za účasti detí a rodičov vysadili živé stromy pre: Lianu Suchovskú, Noela Hošťáka a Denisa Prohászku.

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. uskutočnil dňa 16. apríla v našom meste za účasti 15 dobrovoľníkov analýzu zloženia komunálneho odpadu.  Cieľom bolo zanalyzovať obsah nádob na zmesový komunálny odpad z rodinných domov a od bytoviek (náhodný, anonymný výber). V ten istý deň firma NATUR-PACK o.z.v. analyzovala ako obyvatelia Štúrova triedia papier. Výsledky uvedených analýz boli odprezentované na občianskom fóre konaného dňa 26. apríla v Kine Danubius. Na fóre odznela prednáška na tému „ZERO WASTE – Predchádzanie vzniku odpadu a správne triedenie“.  

Dňa 26. apríla sa uskutočnil na pešej zóne 5. ročník podujatia Deň Zeme, na ktorom si deti mali možnosť vyskúšať svoju kreativitu a šikovnosť v kreslení, vo vyfarbovaní obrázkov a v príprave predmetov z papiera technikou skladaním papierových obdĺžnikov. Uskutočnila sa aj prezentácia jednorazového riadu vyrobeného zo 100% rozložiteľného prírodného materiálu. Nechýbali ani náučné hry a interaktívne programy. Na podujatí boli vyhodnotené súťaže – zber  PET vrchnákov, zber papiera, výtvarná súťaž s tematikou ochrany životného prostredia a fotosúťaž. Ocenených bolo celkom 15 autorov kresieb a fotografií. Škôlky a školy v rámci projektu zberu PET vrchnákov nazbierali celkom 1396 kg  umelohmotných viečok. Výťažok zberu bol venovaný na podporu zdravotne postihnutého chlapčeka. Žiaci oboch základných škôl sídliacich na Adyho ulici nazbierali celkom 57,9 ton papiera.

Partnermi slávnostného dňa boli: ECO-DAY, s.r.o. Pohranice, CVČ Štúrovo, Lesy SR, odštepný závod Levice, KSOH Štúrovo a. s., Violinda Design-Melinda Viola.

Touto cestou by sme chceli poďakovať dobrovoľníkom, partnerom a sponzorom podujatia za ich ústretovosť a nezištnú pomoc pri úspešnej realizácii podujatia. Ďakujeme každému za aktivitu a účasť! Do videnia o rok!

FOTOGALÉRIA

2019-04-26 Deň Zeme DSCN0135.JPG

 


 
 
 • Oznámenie o odstránení motorového vozidla HC 502AG

  27.6.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka