Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste -TP správy a údržby prevádzky pohrebísk

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Mesto Štúrovo, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo vere ...viac...

Zverejnené 31.5.2019 -lh-Počet videní: 603


 

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-Počet videní: 8334


 

Prijímacie pohovory v Základnej umeleckej škole Ferenca Liszta v ŠtúroveVytlačiť
 

Vážení rodičia, milé deti!

Základná umelecká škola Ferenca Liszta v Štúrove, ktorá je v zriaďovacej pôsobnosti mesta Štúrovo, srdečne pozýva všetkých záujemcov na 

PRIJÍMACÍ POHOVOR,

ktorý sa uskutoční v dňoch

24. mája 2019

a

14. júna  2019

od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Miesto konania:

Štúrovo, ulica Komenského 2 (záujemcovia o hudobný a tanečný odbor)

Štúrovo, ulica Svätého Štefana č. 25 (záujemcovia o výtvarný a literárno-dramatický odbor)

Bližšie informácie:

Tel.: 036/7511 130

Email: zusfliszta@mail.telekom.sk

Web: www.zusfl.sk

 Felvételi meghallgatások a Párkányi Liszt Ferenc Művészeti Alapiskolában

Tisztelt szülők, kedves gyerekek!

A Párkány város fenntartásába tartozó Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a

 

2019. május 24-én és június 14-én

14:00 - 17:00 óra között tartandó

FELVÉTELI MEGHALLGATÁSRA.

Helyszín:

Párkány, Comenius utca 2 (zene és tánc iránt érdeklődők számára) 

Párkány, Szent István utca 25 (képzőművészet és színészet iránt érdeklődők számára) 

Bővebb információ:

Telefon: 036/7511 130

Email: zusfliszta@mail.telekom.sk

Web: www.zusfl.sk

 

Prijímacie pohovory ZUŠ F. Liszta 960x683.jpg


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka