Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Zmeny vo vybavovaní prenájmu hrobových miest Vytlačiť
 

Touto cestou oznamujeme širokej verejnosti, že od 1. júla 2019 prenájom hrobových miest (prenájom nového hrobového a urnového miesta, resp. prenájom starého hrobového a urnového miesta) vybavíte na Mestskom úrade Štúrovo, oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy Pri colnici č. 2.

Bližšie informácie na webovej stránke mesta www.sturovo.sk, osobne, telefonicky na telefónnom čísle 036/2851322 alebo emailom na emailovej adrese monika.uzsakova@sturovo.sk, dora.fodorova@sturovo.sk.

Zároveň Vám oznamujeme, že od 1. júla Mesto Štúrovo prevzalo prevádzkovanie pohrebísk od spoločnosti KSOH Štúrovo, ktorá činnosti spojené s prenájmom hrobových miest už nevykonáva.
 Változások a temetési helyek ügyintézésében

Ezúton tudatjuk a nyilvánossággal, hogy 2019. július 1-jétől a sírhelyek bérbevételével kapcsolatos ügyintézés (új sír és urnahely bérbevétele, illetve öreg sír és urnahely bérbevétele) a Párkányi Városi Hivatal Vámházköz 2 sz. alatt található épületében a közszolgáltatási, környezetvédelmi és közlekedési szakosztályon történik.

Bővebb tájékoztatás: www.sturovo.sk webcímen, személyesen, telefonon a 036/2851322 telefonszámon vagy emailben a monika.uzsakova@sturovo.sk, dora.fodorova@sturovo.sk emailcímeken.

Továbbá tudatjuk Önökkel, hogy a város területén található temetők üzemeltetését július 1-jétől a KSOH Štúrovo vállalattól Párkány Városa vette át. A KSOH már nem végzi a sírhelyek bérbeadásával kapcsolatos teendőket.

oznam.jpg


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka