Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Tlačová správa Mária Valéria BikeVytlačiť
 

Interreg.pngMesto Štúrovo spoločne s mestom Ostrihom realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika–Maďarsko projekt zameraný na vytvorenie cezhraničného verejného systému požičovne bicyklov s názvom „Mária Valéria Bike“.

Celkový rozpočet projektu je: 921.155 Eur.

Cieľom nášho projektu je vytvorenie prvého a v Európe jediného cezhraničného verejného systému požičovne bicyklov. Pozdĺž slovensko-maďarskej hranice, v mestách Štúrovo a Ostrihom bude vytvorená nová forma verejnej dopravnej služby, ktorá prispeje k ešte lepšiemu prepojeniu dvoch pohraničných miest a k zlepšeniu úrovne ich vzájomnej sociálnej prepojenosti.

Cieľom nášho projektu je vybudovanie služby pre verejnosť - systém požičovne bicyklov – ktorá spojí obyvateľov žijúcich na oboch stranách Dunaja a turistov prichádzajúcich do Štúrova a Ostrihomu. Prostredníctvom tejto služby môžu  obyvatelia a turisti prejsť cez most bicyklom a súčasne sa zníži aj miera znečistenia prostredia.

 V rámci projektu sa vybuduje v mestách Štúrovo a Ostrihom 14 nových stojanových staníc pre bicykle, šesť z nich bude v Štúrove a osem v Ostrihome. Systém sa doplní o 105 nových bicyklov - klasických aj s elektrickým pohonom. V meste Ostrihom do existujúceho systému požičovne bicyklov pribudne 30 klasických a 30 kusov bicyklov s elektrickým pohonom. V Štúrove bude umiestnených 30 tradičných bicyklov a 15 bicyklov s elektrickým pomocným pohonom. Celý systém sa vybaví obslužnou infraštruktúrou.

Vďaka spoločne vyvinutému systému si bude môcť každý vypožičať bicykel z ktorejkoľvek stojanovej stanice a taktiež bicykel bude môcť do ktorejkoľvek stanice vrátiť. Stanice budú umiestnené v blízkosti všetkých dôležitých mestských ustanovizní (úradných, dopravných) oboch miest. Verejná požičovňa bicyklov bude slúžiť miestnym obyvateľom aj turistom.

Rozvojové aktivity uskutočňované v rámci projektu, bude na základe úspešného verejného obstarávania realizovať firma T-Systems Magyarország Zrt. spoločne so subdodávateľom Neuzer Kft.

„Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka