Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Primátorský uhol pohľadu - Príprava na školský rokVytlačiť
 

Napriek tomu, že na prelome augusta je ešte leto v plnom prúde, každý zriaďovateľ školskej ustanovizne si kladie rečnícku otázku, ako je pripravený na začiatok nového školského roka. V uplynulých rokoch sme venovali stavu našich škôl a škôlok mnoho síl a času a výsledok sa dostavil.

S radosťou môžeme konštatovať, že rekonštrukcia MŠ na Družstevnom rade sa na jar úspešne zavŕšila.  Všetky pavilóny komplexu sa zateplili, vymenili sa staré okná. Ak prihliadneme aj na obnovy posledných rokov, materská škola je nadnes modernou a funkčnou inštitúciou.

Momentálne sa naša pozornosť sústreďuje na MŠ na Bartókovej ulici. Podarilo sa nám získať 485 tisícovú podporu z fondov EÚ na rekonštrukciu, resp. rozšírenie škôlky. Vďaka tomu pribudne v areáli nová trieda aj malá telocvičňa. Práce sa začali v lete a potrvajú do zimy.

Slovenská základná škola počas leta realizovala viacero menších, ale veľmi dôležitých vecí. Mnoho tried dostalo novú podlahu, nábytok a interaktívne tabule. Je to výsledkom jednej jedinečnej spolupráce, väčšina nákladov bola hradená z podpory Smurfit Kappa Obaly. Vďaka podpore iných sponzorov a rodičov pribudnú na školskom dvore fitness stroje na cvičenie a vonkajšie sedenie.

V ZŠ Endre Adyho v týchto dňoch finišovali práce na 180 tisíc eurovom projekte z prostriedkov EÚ, v rámci ktorého sa vybudovali nové odborné učebne (chemicko-biologické laboratórium, polytechnická dielňa, a počítačová učebňa). Súčasťou prác bolo aj rozšírenie knižnice. S vlani vybudovanou novou spojovacou chodbou a vonkajším spoločenským priestorom sa výrazne zlepšili podmienky na kvalitný vyučovací proces.

Počas leta sa v školskej ulici vymenilo aj 19 stĺpov verejného osvetlenia. V tomto prípade bola primárnym cieľom bezpečnosť, nakoľko kvôli korózii sa väčšina z nich stala nebezpečnou.

Prajem všetkým žiakom, aby s radosťou navštevovali všetky naše školské inštitúcie.

Ing. Eugen Szabó, primátor


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka