Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Kam s objemným odpadom?Vytlačiť
 

Touto cestou by sme chceli opätovne požiadať občanov mesta, aby objemný odpad (starý nábytok, okná, dvere, koberce, matrace a pod.) a drobný stavebný  odpad nevykladali vedľa zberných nádob komunálneho a triedeného odpadu.

Mesto Štúrovo zabezpečuje minimálne dvakrát ročne, v mesiacoch apríl a október (bude aj v roku 2019)organizovaný zber a prepravu tohto druhu odpadu od rodinných domov aj od bytových domov.

Ak sa vo Vašej domácnosti vyskytuje tento typ odpadu a chcete sa ho zbaviť mimo termínu organizovaného zberu, prosíme, aby ste objemný odpad odovzdali vo dvore Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva (KSOH) na adrese Komenského č. 18.  počas bežných prevádzkových hodín.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote nášho mesta!

-MsÚ-

 Mit kezdjek a nagydarabos hulladékkal?

Ezúton szeretnénk ismételten kérni városunk lakosait, hogy a nagydarabos hulladékot (öreg bútorok, ablakok, ajtók, szőnyegek, matracok stb.) ne rakják a kommunális, illetve az osztályozott hulladék gyűjtőedényei mellé.

Párkány városa évente kétszer, áprilisban és októberben (2019-ben is lesz), végzi a családi házaknál és a lakótelepi lakásoknál keletkező nagydarabos hulladék szervezett begyűjtését.

Amennyiben az Ön háztartásában előfordul ilyen jellegű hulladék és mindenképpen szeretne tőle a szervezett begyűjtés terminusain kívüli időszakban megszabadulni, kérjük, szállítsa be és adja le a normál nyitvatartási rendben a Kommunális szolgáltatások és Hulladékgazdálkodás részvénytársaság (KSOH) Comenius utca 18. szám alatti telephelyén. 

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága!

-VH-

 

kam s objemným odpadom .png


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka