Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

ODOVZDAJTE BEZPLATNE NEBEZPEČNÝ ODPAD 5. októbra 2019Vytlačiť
 

Mesto Štúrovo v spolupráci s firmou DETOX s.r.o. organizuje dňa 5. októbra (sobota) pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mesta, zber a prepravu komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok.

Zber bude realizovaný ako mobilný zber na piatich zberných miestach. Je preto potrebné, aby odpad bol odovzdaný osobne s udaním mena a bydliska obyvateľa, ktorý odpad na zneškodnenie odovzdal. Odpad je zakázané ponechať voľne položený na mieste zberu.

Môžete odovzdať napríklad: batérie, akumulátory, žiarivky, pesticídy, insekticídy, lieky po záručnej dobe, farby, olejové filtre, riedidlá, rozpúšťadlá, fotochemické látky a fotopapiere, obaly (nádoby, spreje, plastové a kovové) znečistené od farieb, lakov lepidiel, riedidiel a ropných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, mazacie a motorové oleje, ortuťové teplomery, výbojky, chemicky znečistené textílie, elektroodpad, drevo nasiaknuté nebezpečnou látkou, vyradené zariadenia obsahujúce chlór-fluorované uhľovodíky, azbest.

Odpad obsahujúci azbest musí byť zabalený v nepriepustných, uzatvárateľných plastových vreciach.

Ďakujeme, že aj Vám záleží na ochrane životného prostredia a na čistote nášho mesta!

 

-MsÚ-

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM –  ÜTEMTERV

9.00 – 9.25 ŽELEZNIČNÝ RAD

parkovisko pred žel. stanicou/vasútállomás előtti parkoló

9.30 – 9.55 KOMENSKÉHO 23-27

parkovisko pred bytovkami/lakótömbök előtti parkoló

10.00 – 10.25 RÁKÓCZIHO 82

parkovisko pred CVČ/szabadidőközpont előtti parkoló

10.30 – 10.55 DRUŽSTEVNÝ RAD 4

parkovisko pred „Tulipánom“/„Tulipán” előtti parkoló

11.00 – 11.25 ŠPORTOVÁ 5

parkovisko pred MŠO/sportcsarnok előtti parkoló

 


ADJA LE TÉRÍTÉSMENTESEN A VESZÉLYES HULLADÉKOT

 

Párkány városa a DETOX s.r.o.-val közösen káros anyagokat tartalmazó háztartási hulladék gyűjtését szervezi október 5-én szombaton.

A mobilis gyűjtésre öt kijelölt helyen kerül sor, közvetlen a lakostól. Szíveskedjenek a hulladékot személyesen, a név és a lakcím megadásával leadni. A hulladékot tilos a gyűjtőhelyen őrizetlenül hagyni.

Káros anyagokat tartalmazó kommunális hulladék mint például: elemek, akkumulátorok, gomba- és rovarölő szerek, lejárt szavatosságú gyógyszerek, festékek, olajszűrők, higító- és oldószerek, fényképészeti vegyszerek és fényképészeti papír, festékkel, lakokkal, ragasztókkal, oldószerekkel és más kőolajszármazékokkal szennyezett vagy azokat tartalmazó csomagolóanyagok és edények, kenőanyagok és motorolajok, higanyos hőmérők, fénycsövek,  veszélyes anyagokkal szennyezett munkavédelmi ruhák és tisztító rongyok, elektrohulladék, káros anyagokkal átitatatott  fából készült termékek, halogénezett szénhidrogéneket (freont) tartalmazó kiselejtezett berendezések, azbeszt.

Az azbesztet tartalmazó hulladékot légmentesen zárható műanyag zsákba kell tenni.

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye a környezetünk védelme és városunk tisztasága!

Városi Hivatal Párkány

Nebezpecny odpad Harmonogram.jpg


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka