Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Ponuka pracovných miest

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - mzdová učtovníčka

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvo ...viac...

Zverejnené 30.9.2019 -org- Vyprší o 1 deň.Počet videní: 703


 

Primátorský uhol pohľadu- Na cyklistickú témuVytlačiť
 

S radosťou môžem konštatovať, že s tematikou cyklistickej dopravy sa už nestretávame iba v rovine vízií a plánov, ale objavuje sa aj v našom každodennom živote.

Prvý vážny krok sme urobili, keď sa v roku 2013 zaviedla jednosmerná premávka na Hasičskej ulici a časti Ul. sv. Štefana a na kraji vozovky sa vyznačila 690 m dlhá, dvojsmerná cyklocesta. V tomto roku k tomuto cyklistickému pruhu pribudlo ďalších 250 metrov. Významným krokom vpred je aj bezmála kilometrová obojsmerná cyklotrasa, ktorá sa vybudovala v rámci rekonštrukcie Nánanskej cesty.  A najnovším prírastkom je asfaltová cesta na korune hrádze, ktorá predĺžila dunajskú promenádu od Mosta Márie Valérie až po železničný most cez Hron. Táto investícia súčasne slúži aj posilneniu protipovodňovej ochrany, jej celková dĺžka je 2,9 km (vrátane už dávnejšie vyasfaltovaného, 800 metrového úseku).

Viackrát som už informoval o pripravovanom systéme zdieľania bicyklov (bikesharing).  Služba bude spustená koncom októbra, ale už v septembri sme mali možnosť otestovať bicykle, ktoré budú v systéme slúžiť.

Veľmi sa teším tomu, že naše cyklistické podujatia majú veľký ohlas, myslím tu predovšetkým na cyklotúry, organizované v rámci Európskeho týždňa mobility.

Samozrejme, aj naďalej máme plány do budúcnosti. Sem patrí projektovanie hlavných cyklotrás v rámci mesta a s tým spojené územné a stavebné konanie.  Našu podporu má aj výstavba úseku európskej cyklomagistrály Eurovelo6 Kravany n/Dunajom – Štúrovo- Chľaba. Radi by sme privítali budúcoročných návštevníkov nášho mesta (aj) programovými cyklobalíčkami, ktoré ich zavedú do skrytých zákutí štúrovského regiónu.

V súvislosti s témou považujem za dôležité pripomenúť bezpečnosť.  Celé naše úsilie, o ktorom píšem, má význam iba vtedy, ak neprinesie nehody a nešťastia. Ich pravdepodobnosť určite znižuje dobre vybudovaná infraštruktúra, ktorá ale nenahrádza opatrnosť a vzájomnú ohľaduplnosť. Motorkári, vodiči áut, cyklisti! Dávajte, prosím, jeden na druhého pozor, dostaneme sa tak ďalej.

Eugen Szabó, primátor
 

 


 


Polgármester szemszögéből - Kerékpáros témára

Örömmel nyugtázom, hogy a kerékpáros közlekedést érintő témákkal már nem csak víziók és tervek formájában találkozunk, hanem megjelentek azok mindennapjaink valóságában is.

Az első komoly lépést 2013-ban tettük meg, amikor a Tűzoltó utca - Szent István utca szakaszon egyirányúsítottuk a közlekedést és az úttestre 690 méter hosszban kétirányú biciklis sávkerült felfestésre. Ez év nyarán a már meglévő biciklis sáv egy újabb 250 méteres szakasszal bővült. Nagy előrelépést jelentett az is, hogy a Nánai út felújítása keretén belül egy csaknem 1 km hosszú, kétirányú kerékpárút épült meg. A legújabb előrelépést pedig a Duna-parti sétány és a Garamon átívelő vasúti híd között megépült bicikli út jelenti. Ez utóbbi egyúttal árvízvédelmi intézkedés is a teljes hossza pedig 2,9 km (beleértve a már régebben leaszfaltozott 800 méteres szakaszt is).

Többször is informáltam már a tervezett kerékpárkölcsönző rendszer kiépítéséről. Igaz, hogy a rendszer várhatóan csak október végéhez készül el, szeptemberben már módunkban állt az új kerékpárokat kipróbálni.

Külön örülök annak, hogy jó visszhanggal bírnak a kerékpáros rendezvényeink is, gondolok itt elsősorban az Európai Mobilitási Hét keretén belül megrendezett biciklitúrákra.

Persze, jövőbe néző terveink továbbra is vannak. Ezek közé tartozik a városon belüli kerékpárút-hálózat tervdokumentációjának elkészítése és annak engedélyeztetése. Tovább szorgalmazzuk a Karva - Párkány – Helemba szakasz kiépítését is. Tervezzük, hogy a jövő nyárra városunkba látogató turistákat kerékpáros programcsomagok várják, melyeknek köszönhetően eljuthatnak a párkányi régió zeg-zugaiba.

A témát illetően fontosnak tartom kiemelni a biztonságot is. A fent említett erőfeszítésnek csak akkor van értelme, ha az nem jár balesetekkel és szerencsétlenséggel. Ennek veszélyét a jól kiépített infrastruktúra biztosan csökkenti, de nem helyettesíti az óvatosság és egymásra való odafigyelés szükségességét. Motorosok, autósok, kerékpárosok! Kérem, vigyázzanak egymásra, így mindannyian tovább jutunk. 

Ing. Szabó Eugen, polgármester

 

cyclo web.png


 
 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka