Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Oznámenie voľné pracovné miesto - referent na OSMVytlačiť
 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Mesto Štúrovo, Nám slobody č. 1, 943 01  Štúrovo

 

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom sa pracovnom mieste na Mestskom úrade v Štúrove: 

Názov pracovného miesta:     referent správy mestského majetku kúpa-predaj-prenájom

Miesto výkonu práce:               Mestský úrad Štúrovo

Rozsah pracovného úväzku:  plný úväzok

Základná charakteristika pracovného miesta:

 • vykonáva majetkovoprávne záležitosti mestského majetku:
 • vybavuje žiadosti o odkúpenie, odpredaji a o prenájme mestského majetku,
 • pripravuje zmluvy na predaj, prenájom, kúpu a zámenu nehnuteľnostía ich realizáciu cez OÚ NZ – katastrálny odbor,
 • vypracúva návrhy do príslušných komisií a mestského zastupiteľstva týkajúcich sa nakladania s mestským majetkom a zabezpečuje s ním súvisiace činnosti,
 • vypracúva VZN a návrhy zmien VZN na vlastnom odbore,
 • vykonáva agendu súvisiacu s prípravou a realizáciou jarmoku Šimona – Júdu

Kvalifikačné predpoklady:

 • min. stredoškolské  vzdelanie s maturitou, resp. vysokoškolské vzdelanie - vzdelanie            ekonomického, geodetického alebo stavebného zamerania výhodou
 • znalosť obsahu geometrických plánov
 • schopnosť pripravovať zmluvy týkajúcich sa majetkovo-právneho usporiadania mestského majetku
 • komunikatívnosť, ústretovosť pri práci s klientom, systematickosť
 • schopnosť pracovať samostatne, zodpovedne a spoľahlivo, znalosť práce s PC samozrejmosťou

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis, motivačný list (odporúča sa uviesť aj e-mail a telefónny kontakt)
 • kópia dokladu o vzdelaní

Platové podmienky: v závislosti od stupňa dosiahnutého vzdelania a pracovných skúseností podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu:  15.03.2019 resp. podľa dohody

Prihlášky s požadovanými dokladmi prosíme adresovať resp. doručiť do 05.03.2019 do 15.30h        na adresu: Mestský úrad  Štúrovo,  Nám. slobody č. 1,  943 01 Štúrovo alebo na e-mail: org@sturovo.sk 

V prípade doručovania prihlášky je obálku potrebné označiť textom:

„Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – referent OSM“

Štúrovo, dňa: 11.02.2019                                                                                                                           

Ing. Eugen Szabó v.r., primátor mesta


 
 

Aktuálne oznamy

Návšteva družobných miest v Poľsku a v Maďarsku

Dni mesta Klobuck 2019-spoločná fotka.jpg

Tradícia partnerských miest vznikla v Európe po druhej svetovej vojne ako spôsob podpory cezhraničných stykov a ako cesta k vzájomnému bližšiemu porozumeniu obyvateľov. Mesiac jún sa niesol tak trochu ...viac...

Zverejnené 14.8.2019 -kz-Počet videní: 109


 

Primátorský uhol pohľadu - Príprava na školský rok

Napriek tomu, že na prelome augusta je ešte leto v plnom prúde, každý zriaďovateľ školskej ustanovizne si kladie rečnícku otázku, ako je pripravený na začiatok nového školského roka. V uplynulých roko ...viac...

Zverejnené 14.8.2019 -kz-Počet videní: 29


 

V. Mestský športový deň - elektronická registrácia

i_5223164.png

Srdečne pozývame milovníkov vonkajších voľnočasových aktivít na MESTSKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. septembra 2019 s nasledovným programom:
 
Elektronická REGISTRÁCIA p ...viac...

Zverejnené 14.8.2019 -kz- Vyprší o 28 dní.Počet videní: 36


 

POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA!

banner zdarma busom2.png

POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA!
Vážení rodičia!
Od nového školského roku 2019/2020 bude opäť umožnené žiakom základných škôl v Štúrove cestovať do škôl na linkách MHD zdarma. Bezplatné ...viac...

Zverejnené 13.8.2019 -kz-Počet videní: 171


 

Upozornenie - Zmena organizácie dopravy na Ul. Sv. Štefana

Sv. +Stefana.png


Upozorňujeme občanov, že dňa 7. augusta 2019 došlo k zmene organizácie dopravy na Ul. Sv. Štefana, v úseku od križovatky s Námestím pri štadióne po Petőfiho ulicu. Doprava v predmetnom úseku p ...viac...

Zverejnené 7.8.2019 -kz-Počet videní: 2771


 

Oznam - Rekonštrukcia na Adyho ulici

males-2506826_960_720.jpg

Oznamujeme občanom, že kvôli plánovanej rekonštrukcii – výmene stožiarov - nebude v najbližšom období fungovať verejné osvetlenie na Adyho ulici.
Termín dokončenia rekonštrukcie je 31. august 2 ...viac...

Zverejnené 11.7.2019 -kz-Počet videní: 539


 

Tlačová správa Mária Valéria Bike

Interreg.png

Mesto Štúrovo spoločne s mestom Ostrihom realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika–Maďarsko projekt zameraný na vytvorenie cezhraničného verejného systému požičovne bicykl ...viac...

Zverejnené 1.8.2019 -kz-Počet videní: 233


 

Ako je to s „OBEDMI ZADARMO“

240_F_231791866_3Bf8AON7wGllkRJ84aRz2Z8RY21UFMw8.jpg

Dňom 1.1. 2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie n ...viac...

Zverejnené 2.5.2019 -kz-Počet videní: 860


 

UPOZORNENIE - FIGYELMEZTETÉS

MjT7mQ3.png

V poslednej dobe bolo zaznamenaných viac rezervácií ubytovania na adresu Nánanská cesta 11. Upozorňujeme návštevníkov mesta Štúrovo, aby na vyššie uvedenej adrese si neobjednávali ubytovanie nakoľko t ...viac...

Zverejnené 23.7.2019 -kz-Počet videní: 3109


 

V meste Štúrovo pribudol automatický externý defibrilátor

DSCN6842a-web.JPG

Dňa 16. júla sa uviedol do prevádzky automatický externý defibrilátor (AED), ktorý dokáže zachrániť ľudský život v prípade náhleho zlyhania srdca. Defibrilátor je dostupný pre širokú verejnosť.
...viac...

Zverejnené 16.7.2019 -kz-Počet videní: 1686


 

Vyhodnotenie DPNB 2019

Do práce na bicykli-mapa registrovaných samospráv+nadpis 900x455px.png


Aj keď mesiac máj bol upršaný, odvážnym cyklistom na celom Slovensku to nevadilo. V 99 mestách a obciach sa snažilo 12 687 účastníkov deň čo deň dopraviť do zamestnania na bicykli. Výsledok je ...viac...

Zverejnené 16.7.2019 -kz-Počet videní: 552


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

HaZZ2019.png


ORHZ-NZ1-113-002/2019                                                 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z ...viac...

Zverejnené 16.7.2019 -kz-Počet videní: 458


 

Návšteva družobného mesta Bruntál

4-Dni Bruntálu 2019-zdroj FB Bruntál.jpg

Už veľa rokov úspešne spolupracujeme s mestom Bruntál a preto sme s radosťou prijali pozvanie na Dni Bruntálu, ktoré sa konali v dňoch 14. až 15. júna. Naše družobné mesto pri tejto príležitosti nám p ...viac...

Zverejnené 11.7.2019 -kz-Počet videní: 651


 

Odovzdajte bezplatne použité jedlé oleje

zber SK bez datumu.png

Mesto Štúrovo v spolupráci s firmou ZBEROL, s.r.o. organizuje bezplatný zber a prepravu použitých jedlých olejov od fyzických osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove.
Zber bude realiz ...viac...

Zverejnené 10.7.2019 -kz-Počet videní: 636


 

Družobná návšteva v Baróte

10-Barót 2019.jpg

Tradičné Dni Barótu v našom sedmohradskom družobnom meste plynuli uprostred júna v dobrom počasí a dobrej nálade. Zúčastnila sa ich aj delegácia nášho mesta.
Bolo z čoho vyberať: či už z kultúr ...viac...

Zverejnené 9.7.2019 -kz-Počet videní: 581


 

Mestská knižnica v Štúrove bude zatvorená

atlatszo_hatter új logo legkisebb.png

OZNÁMENIE
Milí  čitatelia!
Mestská knižnica v Štúrove oznamuje svojim čitateľom, že bude zatvorená z dôvodu dovolenky od 01. augusta 2019 do 31. augusta 2019. Otvárame 02. septembra 2019 ...viac...

Zverejnené 8.7.2019 -knižnica- Vyprší o 16 dní.Počet videní: 427


 

Skončil sa medzinárodný projekt DANUrB

DANUrB 2017-2019-2.jpg

Naše mesto, cez ktoré preteká druhá najdlhšia európska rieka Dunaj, oslávilo dňa 29. júna Medzinárodný deň Dunaja. Jedným z dôležitých momentov podujatia bolo slávnostné ukončenie projektu DANUrB. Pro ...viac...

Zverejnené 4.7.2019 -kz-Počet videní: 478


 

Preventívna činnosť v rámci ochrany proti požiarom – rodinné domy

oznam.jpg

Preventívna činnosť v rámci ochrany proti požiarom
Touto cestou informujeme obyvateľov a majiteľov rodinných domov, že v zmysle §15  a  §23  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je m ...viac...

Zverejnené 3.7.2017 -kz-Počet videní: 12341


 

Hymna Štúrova - premiéra v rámci osláv Dní Dunaja

IMG_7096 - 1125x729.JPG


Štúrovo, mestečko nachádzajúce sa na brehu Dunaja, oslávilo slávnostným koncertom dňa 29. júna význam a majestátnosť druhej najdlhšej rieky Európy. Pri tejto príležitosti na pódiu, priamo na v ...viac...

Zverejnené 4.7.2019 -kz-Počet videní: 675


 

Zmeny vo vybavovaní prenájmu hrobových miest

oznam.jpg

Touto cestou oznamujeme širokej verejnosti, že od 1. júla 2019 prenájom hrobových miest (prenájom nového hrobového a urnového miesta, resp. prenájom starého hrobového a urnového miesta) vybavíte na Me ...viac...

Zverejnené 1.7.2019 -kz-Počet videní: 664


 

Primátorský uhol pohľadu - Správa cintorínov po novom

DSC_6919.jpg

Medzi základné povinnosti samospráv patrí zabezpečenie prevádzky a údržby miestnych cintorínov. Naše mesto touto úlohou poverilo na základe zmluvy od roku 2009 firmu KSOH. Keďže platnosť zmluvy skonči ...viac...

Zverejnené 1.7.2019 -kz-Počet videní: 515


 

Oznam – štatistické zisťovanie EHIS

Štatistické zisťovanie_001.png

Oznamujeme obyvateľom Mesta Štúrovo, že sa od 1. júla do 31. decembra 2019 uskutoční štatistické zisťovanie EHIS - Európske zisťovania o zdraví. Cieľom zisťovania EHIS je prostredníctvom štatistických ...viac...

Zverejnené 26.6.2019 -kz-Počet videní: 433


 

Oznámenie – POŠTA ŠTÚROVO 3

sys_media_8462.png

Podacia POŠTA ŠTÚROVO 3 bude v termíne od 20.6.2019 do 30.9.2019 dočasne zatvorená.
 

viac...

Zverejnené 19.6.2019 -org- Vyprší o 44 dní.Počet videní: 572


 

OCENENIE MNOHONÁSOBNÝCH DARCOV KRVI JANSKÉHO PLAKETAMI

DSCN4559.JPG

Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa dňa 11. júna 2019 v reštaurácii Thermal konalo tradičné ocenenie darcov krvi. Za mnohonásobné darovanie krvi a za záchranu života bolo Janského plaketami ...viac...

Zverejnené 18.6.2019 -kz-Počet videní: 1059


 

Prevencia kriminality

hlavička.PNGOdbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v rámci Národného projektu "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" dňa 2 ...viac...

Zverejnené 6.6.2019 -kz-Počet videní: 664


 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

05.0294 PREKLAD SJ-1poster_oie_asf_001.png

Informácia je určená všetkým chovateľom ošípaných nárazníkovej zóny AMO v okrese Nové Zámky, ktorá zahŕňa tieto obce: Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný ...viac...

Zverejnené 16.5.2018 -lh-Počet videní: 7258


 

Obnovili sme ďalšie detské ihrisko

DSCN1431.JPG

Obnovili sme ďalšie detské ihrisko
Rodičia s deťmi sa od 8. mája 2019 môžu tešiť z obnoveného detského ihriska na ulici Pri garážach (vedľa supermarketu Billa). Kompletná obnova drevených častí ...viac...

Zverejnené 15.5.2019 -kz-Počet videní: 1276


 

Poďakovanie mestu Štúrovo

DSCN1910 - zmenšené.JPG

V tomto roku si pripomíname 74. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe a víťazstvo nad fašizmom. Pietneho aktu kladenia vencov vo Vojenskom cintoríne príslušníkov Červenej armády konanej dňa 6. ...viac...

Zverejnené 15.5.2019 -kz-Počet videní: 628


 

Pripomínali sme si 74. výročie ukončenia II. svetovej vojny v Európe a víťazstvo nad fašizmom

DSCN1182.JPG

Pamiatku obetí II. svetovej vojny sme si uctili minútou ticha a kladením vencov vo Vojenskom cintoríne príslušníkov Červenej armády v Štúrove dňa 6. mája 2019.
Pamätného podujatia sa zúčastnili ...viac...

Zverejnené 7.5.2019 -kz-Počet videní: 636


 

Vstup na kúpalisko pre držiteľov preukazu pre Štúrovčanov

Obyvatelia mesta Štúrovo si aj v tomto roku môžu uplatniť preukaz Štúrovčana, ktorý si je potrebné zaobstarať v informačnej kancelárii na Pešej zóne (kancelária OOCR Podunajsko).
Pre držiteľov ...viac...

Zverejnené 25.4.2019 -kz-Počet videní: 1237


 

Oznámenie-Plán udržatelnej mobility Nitrianského samosprávneho kraja

plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samosprávneho-kraja.jpg

O Z N Á M E N I E
 
o oznámení strategického dokumentu
„Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“  
Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom  9.4.2019
...viac...

Zverejnené 9.4.2019 -lh-Počet videní: 1132


 

OCENILI SME PRÁCU NAŠICH PEDAGÓGOV

DSCN1835 OK - zmenšené.JPG

OCENILI SME PRÁCU NAŠICH PEDAGÓGOV
V piatok 29. marca sa pri príležitosti Dňa učiteľov konalo v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostné podujatie. Pri tejto príležitosti primátor mesta, Ing. Eu ...viac...

Zverejnené 1.4.2019 -kz-Počet videní: 1158


 

Primátorský uhol pohľadu - Nakladanie s odpadmi, znova a znova

V uplynulých 2 -3 rokoch sme sa pomerne veľa venovali odpadovému hospodárstvu. Konali sme tak, pretože sme mali v tejto oblasti mnoho nedostatkov. Okrem iného, umiestnili sme v meste nové nádoby na tr ...viac...

Zverejnené 4.3.2019 -kz-Počet videní: 1149


 

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky

Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ús ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -kz-Počet videní: 1467


 

Usmernenie postupu pri registrácii chovov hospodárskych zvierat

Usmernenie postupu pri registrácii chovov hospodárskych zvierat
viac...

Zverejnené 12.2.2019 -lh-Počet videní: 1450


 

Nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2019

Čím viac plastov, papiera, skla a kovov z komunálneho odpadu obec vytriedi, tým menej bude platiť v zmysle nariadenia vlády č. 330 z roku 2018 za uloženie komunálneho odpadu na riadenej skládke.
...viac...

Zverejnené 16.1.2019 -kz-Počet videní: 2254


 

Oznam - štatistické zisťovanie RÚ

Štatistické zisťovanie RÚ.png

Oznamujeme obyvateľom Mesta Štúrovo, že do 31. decembra 2019 sa uskutoční štatistické zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.
V tomto období vybrané domácnosti navštívi pracovník pove ...viac...

Zverejnené 7.12.2018 -kz- Vyprší o 136 dní.Počet videní: 4015


 

Poradenstvo pre fyzické a právnické osoby v oblasti poľnohospodárstva - informácia

Vážený pán, vážená pani,
dovoľte mi, aby som sa Vám v prvom rade predstavil, volám sa Zsolt Cserge. V spolupráci s Agrárnou komorou Slovenska so sídlom v Dunajskej Strede sa pustil program „Obe ...viac...

Zverejnené 23.11.2018 -kz-Počet videní: 3630


 

Poliklinika v Štúrove v spolupráci s mestom Štúrovo - O Z N A M U J E

poliklinika_image_001.JPG


Poliklinika v Štúrove v spolupráci s mestom Štúrovo
O Z N A M U J E
občanom, že Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast na Poliklinike NSK Štúrovo v zmysle Zákona č. 576/2 ...viac...

Zverejnené 26.7.2018 -lh-Počet videní: 6061


 

Dotazník k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo

   Vážení občania, Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo na obdobie 2018-2023 obracia na Vás s prosbou o ...viac...

Zverejnené 26.1.2018 -lh-Počet videní: 7448


 

Upozornenie občanom

i_4510902.png

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na prípady podvodov, ktoré sa v poslednej dobe vo zvýšenej miere vyskytujú v okrese Nové Zámky a ktorých sa dopúšťajú neznámi ...viac...

Zverejnené 13.6.2017 -kz-Počet videní: 14593


 

Informácia širokej motoristickej verejnosti o dopravno–bezpečnostnej situácii na cestách okresu Nové Zámky

logo2.png

 
     Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch na základe zhoršujúcej sa dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v okrese Nové Zámky zaslalo upozornenie pre širokú verejnosť, ...viac...

Zverejnené 19.12.2016 -kz-Počet videní: 15779


 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

bigstock-Exclamation-Mark-40472260.jpg

 
Vážení občania,
  v zmysle pokynu odboru krízového riadenia Okresného úradu Nové Zámky
Vás v prílohe č.1 informujeme o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky.
...viac...

Zverejnené 5.12.2016 -kz-Počet videní: 16543


 

OOCR Podunajsko - Turistické informačné centrum Štúrovo

podunajsko logo - web.jpg

 
Na území mesta Štúrovo má svoje sídlo aj nedávno založená oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO-DUNAMENTE, ktorá zahájila svoju činnosť na konci minulého roka.
Zakladateľmi ...viac...

Zverejnené 19.7.2016 -kz-Počet videní: 17819


 

Upozornenie pre občanov

Snímka.JPG

 
Mestská polícia Štúrovo upozorňuje širokú verejnosť, že v poslednej dobe zaregistrovala pokus o vylákanie peňazí od starších ľudí, a to tým spôsobom, že im zatelefonuje údajne ich rodinný prí ...viac...

Zverejnené 8.6.2016 -kz-Počet videní: 15775


 

Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie pre občanov
 
Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ktorý bol schválený  na  zasadnutí
čí s l o OU ...viac...

Zverejnené 11.1.2016 -lh-Počet videní: 16262


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

COSK.png

Civilná ochrana
   V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Mestský úrad v Štúrove informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimori ...viac...

Zverejnené 28.3.2012 -lh-Počet videní: 17818


 
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka