Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečný účet mesta

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

Úvodné slovo primátora mesta k záverečnému účtu za rok 2015

Úvodné slovo primátora.pdf(198.8 kB)Úvodné slovo primátora.pdf

Schválený Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2015

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2015

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2015

Mestské kultúrne stredisko

MsKs - príjmy.pdf(135.1 kB)MsKs - príjmy.pdf
MsKs - výdavky.pdf(184.7 kB)MsKs - výdavky.pdf

Mestská knižnica

Knižnica - príjmy.pdf(123.5 kB)Knižnica - príjmy.pdf
Knižnica - výdavky.pdf(174 kB)Knižnica - výdavky.pdf

Kino Danubius Štúrovo

Kino - príjmy.pdf(126.7 kB)Kino - príjmy.pdf
Kino - výdavky.pdf(169.6 kB)Kino - výdavky.pdf

Mestská športová organizácia

MŠO - príjmy.pdf(225 kB)MŠO - príjmy.pdf
MŠO - výdavky.pdf(251 kB)MŠO - výdavky.pdf

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2015

Základná škola Adyho

ZŠ - príjmy.pdf(124.3 kB)ZŠ - príjmy.pdf
ZŠ - výdavky.pdf(318.6 kB)ZŠ - výdavky.pdf

Školský klub detí pri ZŠ

ŠKD - príjmy.pdf(116.3 kB)ŠKD - príjmy.pdf
ŠKD - výdavky.pdf(172.7 kB)ŠKD - výdavky.pdf

Základná škola Endre Adyho s vmj

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

ZUŠ - príjmy.pdf(119.3 kB)ZUŠ - príjmy.pdf
ZUŠ - výdavky.pdf(202.1 kB)ZUŠ - výdavky.pdf

Centrum voľného času

CVČ - príjmy.pdf(125 kB)CVČ - príjmy.pdf
CVČ - výdavky.pdf(192.6 kB)CVČ - výdavky.pdf

Materská škola Bartókova

MŠ Bartókova - príjmy.pdf(124.5 kB)MŠ Bartókova - príjmy.pdf
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(236.2 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf

Školská jedáleň

ŠJ - príjmy.pdf(123.3 kB)ŠJ - príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(297.8 kB)ŠJ - výdavky.pdf

NÁVRH - PRÍLOHY

príloha č. 2.pdf(797 kB)príloha č. 2.pdf
príloha č. 3.pdf(569.7 kB)príloha č. 3.pdf
príloha č. 4.pdf(323.8 kB)príloha č. 4.pdf
príloha č. 5.pdf(276.8 kB)príloha č. 5.pdf
príloha č. 6.pdf(130.3 kB)príloha č. 6.pdf
príloha č. 7.pdf(750.7 kB)príloha č. 7.pdf
príloha č. 8a.pdf(652.6 kB)príloha č. 8a.pdf
príloha č. 8b.pdf(259.8 kB)príloha č. 8b.pdf
príloha č. 8c.pdf(348.7 kB)príloha č. 8c.pdf
príloha č. 9.pdf(337 kB)príloha č. 9.pdf
príloha č. 10.pdf(549.4 kB)príloha č. 10.pdf
príloha č. 11.pdf(6.4 MB)príloha č. 11.pdf
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka