Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrh

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2017-2019

Komentár k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta, mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení

Komentár k návrhu rozpočtu.pdf(658.1 kB)Komentár k návrhu rozpočtu.pdf

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2017-2019 (textová časť)

Rozpočet mesta Štúrovo na rok 2017 - príjmy

Návrh rozpočtu mesta - príjmy.pdf(247.8 kB)Návrh rozpočtu mesta - príjmy.pdf

Návrh - Podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2017 - príjmy podľa rozpočtovej klasifikácie

Podrobný rozpis príjmov.pdf(475.8 kB)Podrobný rozpis príjmov.pdf

Návrh - Podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2017 - výdavky bežného rozpočtu

Podrobný rozpis výdavkov.pdf(1.5 MB)Podrobný rozpis výdavkov.pdf

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky mesto

Výdavky - mesto.pdf(514 kB)Výdavky - mesto.pdf

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky školy a školské zariadenia

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky mesto, školy a školské zariadenia

Návrh rozpočtu mesta na rok 2017 - výdavky podľa programov

Výdavky podľa programov.pdf(926.9 kB)Výdavky podľa programov.pdf

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu - Mestské kultúrne stredisko

MsKS - hlavička+komentár.pdf(579.4 kB)MsKS - hlavička+komentár.pdf
MsKS - príjmy.pdf(296.2 kB)MsKS - príjmy.pdf
MsKS - výdavky.pdf(405.9 kB)MsKS - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - Mestská knižnica

Knižnica - hlavička+komentár.pdf(360 kB)Knižnica - hlavička+komentár.pdf
Knižnica - príjmy.pdf(273.8 kB)Knižnica - príjmy.pdf
Knižnica - výdavky.pdf(344.7 kB)Knižnica - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - Mestská športová organizácia

MŠO - hlavička+komentár.pdf(255.1 kB)MŠO - hlavička+komentár.pdf
MŠO - príjmy.pdf(278.1 kB)MŠO - príjmy.pdf
MŠO - výdavky.pdf(365.1 kB)MŠO - výdavky.pdf

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Návrh rozpočtu - Základná škola

ZŠ Adyho - hlavička+komentár.pdf(368.7 kB)ZŠ Adyho - hlavička+komentár.pdf
ZŠ Adyho - príjmy.pdf(266.3 kB)ZŠ Adyho - príjmy.pdf
ZŠ Adyho - výdavky.pdf(457.3 kB)ZŠ Adyho - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - ŠKD pri ŽŠ, Adyho

ŠKD - hlavička+komentár.pdf(357.7 kB)ŠKD - hlavička+komentár.pdf
ŠKD - príjmy.pdf(250.5 kB)ŠKD - príjmy.pdf
ŠKD - výdavky.pdf(347.2 kB)ŠKD - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - Základná škola s vjm

ŠJ s vjm - príjmy+výdavky.pdf(656.7 kB)ŠJ s vjm - príjmy+výdavky.pdf
ZŠ s vjm- príjmy+výdavky.pdf(587.4 kB)ZŠ s vjm- príjmy+výdavky.pdf
ŠKD s vjm- príjmy+výdavky.pdf(592.5 kB)ŠKD s vjm- príjmy+výdavky.pdf

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Návrh rozpočtu - Základná umelecká škola

ZUŠ - hlavička+komentár.pdf(368.5 kB)ZUŠ - hlavička+komentár.pdf
ZUŠ - príjmy.pdf(212 kB)ZUŠ - príjmy.pdf
ZUŠ - výdavky.pdf(320.6 kB)ZUŠ - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - Centrum voľného času

CVČ-hlavička+komentár.pdf(380.7 kB)CVČ-hlavička+komentár.pdf
CVČ - príjmy.pdf(198.4 kB)CVČ - príjmy.pdf
CVČ - výdavky.pdf(347.9 kB)CVČ - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - MŠ Bartókova

MŠ Bartókova - príjmy.pdf(199.6 kB)MŠ Bartókova - príjmy.pdf
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(547.1 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - Školská jedáleň

ŠJ - hlavička+komentár.pdf(222 kB)ŠJ - hlavička+komentár.pdf
ŠJ - príjmy.pdf(334.4 kB)ŠJ - príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(612.2 kB)ŠJ - výdavky.pdf
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac
 • Výzva na doplnenie žiadosti a r o z h o d n u t i e o prerušení konania

  30.9.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka