Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrh

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU A VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA ZA ROK 2018

Výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Štúrovo za rok 2018

Výročná správa _ 2018.pdf(1.7 MB)Výročná správa _ 2018.pdf

Vyhodnotenie plnenia programov 2018 - návrh

Vyhodnotenie plnenia programov - 2018.pdf(1 MB)Vyhodnotenie plnenia programov - 2018.pdf

NÁVRH VÝSLEDKOV HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2018

Príspevkové organizácie - návrhy

MsKS+Kino - príjmy.pdf(120 kB)MsKS+Kino - príjmy.pdf
MsKS+Kino-výdavky.pdf(175.6 kB)MsKS+Kino-výdavky.pdf
MŠO-príjmy.pdf(226.4 kB)MŠO-príjmy.pdf
MŠO - výdavky.pdf(383.5 kB)MŠO - výdavky.pdf
Knižnica - príjmy.pdf(102.4 kB)Knižnica - príjmy.pdf
Knižnica - výdavky.pdf(171.2 kB)Knižnica - výdavky.pdf

Rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou - prenesený výkon štátnej správy a originálne kompetencie - návrhy

ZŠ, ŠKD- príjmy.pdf(139.6 kB)ZŠ, ŠKD- príjmy.pdf
ZŠ, ŠKD - výdavky.pdf(378.2 kB)ZŠ, ŠKD - výdavky.pdf
ZŠ s vjm - príjmy -škola.pdf(110.9 kB)ZŠ s vjm - príjmy -škola.pdf
ZŠ s vjm - výdavky-škola.pdf(235.2 kB)ZŠ s vjm - výdavky-škola.pdf
ZŠ s vjm - príjmy -ŠKD.pdf(87.2 kB)ZŠ s vjm - príjmy -ŠKD.pdf
ZŠ s vjm- výdavky -ŠKD.pdf(141.9 kB)ZŠ s vjm- výdavky -ŠKD.pdf
ZŠ s vjm - príjmy - ŠJ.pdf(87.5 kB)ZŠ s vjm - príjmy - ŠJ.pdf
ZŠ s vjm - výdavky -ŠJ.pdf(191.3 kB)ZŠ s vjm - výdavky -ŠJ.pdf
ZUŠ -príjmy.pdf(94.8 kB)ZUŠ -príjmy.pdf
ZUŠ - výdavky.pdf(208.1 kB)ZUŠ - výdavky.pdf
CVČ- príjmy.pdf(99.6 kB)CVČ- príjmy.pdf
CVČ- výdavky.pdf(177.5 kB)CVČ- výdavky.pdf
MŠ Bartókova - Príjmy.pdf(107 kB)MŠ Bartókova - Príjmy.pdf
MŠ Bartókova - Výdavky.pdf(225.3 kB)MŠ Bartókova - Výdavky.pdf
ŠJ - príjmy.pdf(98.2 kB)ŠJ - príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(335.1 kB)ŠJ - výdavky.pdf

NÁVRH - PRÍLOHY

 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac
 • Výzva na doplnenie žiadosti a r o z h o d n u t i e o prerušení konania

  30.9.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka