Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Práce na ZŠ Endre Adyho

Rekonštrukcia ZŠ Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským

 

 

Kolaudučným rozhodnutím č. 1621/2006/SÚ/O/Ma-2 zo dňa 13.11.2006 obec Obid, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1967 Zb. o územným plánovaním a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 82 stavebného zákona na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Štúrovo povolil užívanie stavby ZŠ Endre Adyho Štúrovo – Prechod k vyššiemu štandardu vzdelávania, základ budúcnosti – zmena dokončenej stavby.

Oprávnené náklady investície boli spolufinancované Európskou úniou, zo štátneho rozpočtu SR a CEF Stredoeurópskou nadáciou. Ich celková schválená hodnota podľa Zmluvy o nenávratný finančný príspevok bola 28 946 417,86 Sk, z toho 80 % (23 157 134,29 Sk) hradila Európska únia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 15 % (4 341 962,68 Sk) bolo financované zo štátneho rozpočtu SR a na 5 % (1 447 320 Sk) spolufinancovanie získalo mesto grant od CEF Stredoeurópska nadácia. Počas výstavby vznikli neoprávnené náklady v hodnote 2 439 631,07 Sk, ktoré financovalo mesto z vlastného rozpočtu. Celková cena investície bola 31 386 048,93 Sk.

Hlavným projektantom bol Ing. Ladislav Bréda. Zmluvný dodávateľ bol Gabriel Frühvald – Stavebniny, Topoľníky. 

 

Zábery z výstavby:
 

 

  

 

 
Konečný stav:
 

 

 

 

 

 

 


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka