Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečný účet mesta

NÁVRH - Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2013

Schválený záverečný účet mesta + výročná správa mesta na rok 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA MESTA ZA ROK 2013

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2013

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2013

Mestské kultúrne stredisko

MsKs - príjmy.pdf(122.6 kB)MsKs - príjmy
MsKs - výdavky.pdf(162.1 kB)MsKs - výdavky

Mestská knižnica

knižnica - príjmy.pdf(112.1 kB)Mestská knižnica - príjmy
Knižnica - výdavky.pdf(156.5 kB)Mestská knižnica - výdavky

Kino Danubius

Kino - príjmy.pdf(117.1 kB)Kino Danubius - príjmy
Kino - výdavky.pdf(149.3 kB)Kino Danubius - výdavky

Mestská športová organizácia

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2013

Základná škola Adyho

ZŠ Adyho - príjmy + výdavky.pdf(209.7 kB)Základná škola Adyho

Školský klub detí pri ZŠ

ŠKD pri ŽŠ - príjmy +výdavky.pdf(179.9 kB)Školský klub detí

Základná škola Endre Adyho s VJM

ZŠ s VJM - príjmy+výdavky.pdf(381.2 kB)Základná škola E. Adyho s vjm
ŠKD pri ZŠ s VJM - príjmy +výdavky.pdf(313.6 kB)Školský klub detí s vjm
ŠJ pri ZŠ s VJM - príjmy +výdavky.pdf(399.3 kB)ŠJ s vjm príjmy + výdavky

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola

ZUŠ - príjmy.pdf(109.7 kB)Základná umelecká škola - príjmy

Centrum voľného času

CVČ - príjmy.pdf(122.8 kB)Centrum voľného času - príjmy
CVČ - výdavky.pdf(181 kB)Centrum voľného času - výdavky

Školská jedáleň

ŠJ - príjmy.pdf(111.8 kB)Školská jedáleň - príjmy
ŠJ - výdavky.pdf(169.4 kB)Školská jedáleň - výdavky

MŠ Bartókova

MŠ Bartókova - príjmy.pdf(117.2 kB)Materská škola Bartókova - príjmy
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(204.1 kB)MŠ Bartókova - výdavky

Prílohy

 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka