Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečný účet mesta

Úvodné slovo primátora mesta k záverečnému účtu za rok 2014

NÁVRH - Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2014

Schválený záverečný účet mesta + výročná správa mesta na rok 2014

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2014

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2014

Mestské kultúrne stredisko

MsKs - príjmy.pdf(132.8 kB)MsKs - príjmy.pdf
MsKs - výdavky.pdf(172.9 kB)MsKs - výdavky.pdf

Mestská knižnica

Knižnica - príjmy.pdf(120.7 kB)Knižnica - príjmy.pdf
Knižnica - výdavky.pdf(170.3 kB)Knižnica - výdavky.pdf

Kino Danubius Štúrovo

Kino - príjmy.pdf(122.4 kB)Kino - príjmy.pdf
Knižnica - výdavky.pdf(170.3 kB)Knižnica - výdavky.pdf

Mestská športová organizácia

MŠO - príjmy.pdf(217.1 kB)MŠO - príjmy.pdf
MŠO - výdavky.pdf(252 kB)MŠO - výdavky.pdf

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2014

Základná škola Adyho

ZŠ - príjmy.pdf(123.7 kB)ZŠ - príjmy.pdf
ZŠ - výdavky.pdf(218.4 kB)ZŠ - výdavky.pdf

Školský klub detí pri ZŠ

ŠKD - príjmy.pdf(114.5 kB)ŠKD - príjmy.pdf
ŠKD - výdavky.pdf(179.1 kB)ŠKD - výdavky.pdf

Základná škola Endre Adyho s vmj

Školský klub detí s vjm

ŠKD s VJM príjmy+výdavky.pdf(320.8 kB)ŠKD s VJM príjmy+výdavky.pdf

ŠJ s vjm

ŠJ s VJM príjmy+výdavky.pdf(320.6 kB)ŠJ s VJM príjmy+výdavky.pdf

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

ZUŠ - príjmy.pdf(116.7 kB)ZUŠ - príjmy.pdf
ZUŠ - výdavky.pdf(193.9 kB)ZUŠ - výdavky.pdf

Centrum voľného času

CVČ - príjmy.pdf(125.9 kB)CVČ - príjmy.pdf
CVČ - výdavky.pdf(189.6 kB)CVČ - výdavky.pdf

Materská škola Bartókova

MŠ Bartókova - príjmy.pdf(123.4 kB)MŠ Bartókova - príjmy.pdf
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(229.4 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf

Školská jedáleň

ŠJ - príjmy.pdf(118.2 kB)ŠJ - príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(179.3 kB)ŠJ - výdavky.pdf

PRÍLOHY

Príloha č. 2.pdf(604 kB)Príloha č. 2.pdf
Príloha č. 3.pdf(533.7 kB)Príloha č. 3.pdf
Príloha č. 4.pdf(219.6 kB)Príloha č. 4.pdf
Príloha č. 5.pdf(377.1 kB)Príloha č. 5.pdf
Príloha č. 6.pdf(124.7 kB)Príloha č. 6.pdf
Príloha č. 7.pdf(763.4 kB)Príloha č. 7.pdf
príloha č. 8a.pdf(368.6 kB)príloha č. 8a.pdf
príloha č. 8b.pdf(226 kB)príloha č. 8b.pdf
Príloha č. 8c.pdf(344.8 kB)Príloha č. 8c.pdf
Príloha č. 9.pdf(328.7 kB)Príloha č. 9.pdf
Príloha č. 10c - Poznámky2014.pdf(75 kB)Príloha č. 10c - Poznámky2014.pdf
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka