Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Schválený

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA 2014 - 2016 - TEXTOVÁ ČASŤ

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MESTA NA OBDOBIE OD 2014 - 2016 PODĽA PROGRAMOV - TABUĽKOVÁ ČASŤ

PODROBNÉ ROZPISY ROZPOČTOV MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA OBDOBIE 2014 - 2016 PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

MskS - príjmy.pdf(146.3 kB)Mestské kultúrne stredisko
MskS - výdavky.pdf(208.2 kB)MskS - výdavky.pdf
Knižnica - príjmy.pdf(134.7 kB)Mestská knižnica
Knižnica - výdavky.pdf(204 kB)Knižnica - výdavky.pdf
Kino - príjmy.pdf(155 kB)Kino Danubius
Kino - výdavky.pdf(210.5 kB)Kino - výdavky.pdf
MŠO - príjmy.pdf(128.3 kB)Mestská športová organizácia
MŠO - výdavky.pdf(233.6 kB)MŠO - výdavky.pdf

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

ZŠ Adyho - príjmy.pdf(131.9 kB)Základná škola Adyho
ZŠ Adyho - výdavky.pdf(240 kB)ZŠ Adyho - výdavky.pdf
ŠKD - príjmy.pdf(125.2 kB)Školský klub detí
ŠKD - výdavky.pdf(217.1 kB)ŠKD - výdavky.pdf

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

ZUŠ - príjmy.pdf(130 kB)Základná umelecká škola
ZUŠ - výdavky.pdf(231.7 kB)ZUŠ - výdavky.pdf
CVČ - príjmy.pdf(138.3 kB)Centrum voľného času
CVČ - výdavky.pdf(262.7 kB)CVČ - výdavky.pdf
ŠJ - príjem.pdf(136.1 kB)Školská jedáleň
ŠJ - výdavky.pdf(218.8 kB)ŠJ - výdavky.pdf
MŠ Bartókova - príjmy.pdf(136.5 kB)MŠ Bartókova
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(272.8 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka