Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Schválený

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA 2015 - 2017 - TEXTOVÁ ČASŤ

schválený rozpočet - textová časť

BEŽNÝ ROZPOČET MESTA ŠTÚROVO NA OBDOBIE OD 2015 - 2017

Príjmy bežného rozpočtu

Výdavky bežného rozpočtu

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MESTA NA OBDOBIE OD 2015 - 2017 PODĽA PROGRAMOV - TABUĽKOVÁ ČASŤ

Podrobný rozpis programového rozpočtu - príjmy

Podrobný rozpis programového rozpočtu - výdavky

PODROBNÉ ROZPISY ROZPOČTOV MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA OBDOBIE 2015 - 2017 PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Mestské kultúrne stredisko

MsKS - príjmy.pdf(154.5 kB)MsKS - príjmy.pdf
MsKS - výdavky.pdf(212.1 kB)MsKS - výdavky.pdf

Mestská knižnica

Mestská knižnica - príjmy.pdf(142.9 kB)Mestská knižnica - príjmy.pdf
Mestská knižnica - výdavky.pdf(212.3 kB)Mestská knižnica - výdavky.pdf

Kino Danubius Štúrovo

Kino - príjmy.pdf(143.3 kB)Kino - príjmy.pdf
Kino - výdavky.pdf(197.8 kB)Kino - výdavky.pdf

Mestská športová organizácia

MŠO - príjmy.pdf(242.3 kB)MŠO - príjmy.pdf
MŠO - výdavky.pdf(290.2 kB)MŠO - výdavky.pdf

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Základná škola Adyho

ŽS Adyho - príjmy.pdf(139.1 kB)ŽS Adyho - príjmy.pdf
ZŠ Adyho - výdavky.pdf(339.9 kB)ZŠ Adyho - výdavky.pdf

Školský klub detí pri ZŠ

ŠKD - príjmy .pdf(132.2 kB)ŠKD - príjmy .pdf
ŠKD - výdavky.pdf(273.7 kB)ŠKD - výdavky.pdf

Základná škola Endre Adyho s vjm.

ŽS s vjm - príjmy + výdavky .pdf(413.1 kB)ŽS s vjm - príjmy + výdavky .pdf

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

ZUŠ - príjmy.pdf(136.2 kB)ZUŠ - príjmy.pdf
ZUŠ - výdavky.pdf(238.8 kB)ZUŠ - výdavky.pdf

Centrum voľného času

CVČ - príjmy.pdf(142.2 kB)CVČ - príjmy.pdf
CVČ - výdavky.pdf(505 kB)CVČ - výdavky.pdf

Materská škola Bartókova

MŠ Bartókova - výdavky.pdf(619.8 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf
MŠ Bartókova - príjmy.pdf(140.3 kB)MŠ Bartókova - príjmy.pdf

Školská jedáleň

ŠJ - príjmy.pdf(142.4 kB)ŠJ - príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(337.3 kB)ŠJ - výdavky.pdf
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka