Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oslávme spoločne DEŇ ZEME v Štúrove! Vytlačiť
 

Oslavy Medzinárodného dňa Zeme sa konajú každoročne v mesiaci apríl. V tomto roku v našom meste sa uskutoční už štvrtý ročník podujatia, na ktoré srdečne pozývame obyvateľov Štúrova a okolia. Pri tejto príležitosti sme pripravili rôzne aktivity, z ktorých si každá veková kategória môže vybrať tú svoju:

14. APRÍL - JARNÁ VÝSADBA DREVÍN: Za účasti dobrovoľníkov budeme vysádzať stromy na promenáde pri Dunaji a kríky v parku pred mestským úradom. Zraz účastníkov je o 9.00 hod. vo dvore Mestského úradu v Štúrove, Pri colnici č. 2.

18. APRÍL – DEŇ ZEME V ŠTÚROVE na pešej zóne od 10.00 do 11.30 hod. (v prípade nepriaznivého počasia v kultúrnom dome): vyhodnotenie zberu PET vrchnákov; vyhodnotenie výtvarnej súťaže; vyhodnotenie fotosúťaže; náučné hry pre detí; výstavy.

20. APRÍL – STROM PRE MOJE DIEŤA: Chceli by sme pokračovať v tradícii výsadby drevín pre troch novorodencov, narodených v predchádzajúcom roku. Mená detí, ktoré získajú tento skvelý dar od mesta budú známe po verejnom losovaní, ktoré prebehne počas Jarnej výsadby drevín. Stromy novorodencov budú vysádzané v spolupráci s rodičmi so začiatkom o 9.30 hod. v parku pred mestským úradom.

ZBER PET VIEČOKPRIPOJME SA  k iniciatíve Centra voľného času Štúrovo (CVČ), ktoré  v spolupráci s KSOH, a. s. Štúrovo opäť zbiera PET viečka a výťažok zberu venuje na podporu zdravotne postihnutého dieťaťa.  Zberné miesta viečok v Štúrove: materské školy, základné školy, stredné školy, základná umelecká škola, školské jedálne, mestský úrad, mestská knižnica, mestské kultúrne stredisko, Kino Danubius, mestská športová organizácia, Enerbyt s.r.o., Vadaš s.r.o, klub dôchodcov, turistická informačná kancelária, dom opatrovateľskej služby, KSOH Štúrovo, a.s.

FOTOSÚŤAŽ – Ste nadšený fotograf? Skúsili by ste šťastie v súťaži? Ste kreatívny v tvorbe kompozície? Ak áno, tak táto súťaž je určená pre Vás! Zapojte sa do fotosúťaže na tému „ Život v meste Štúrovo a v blízkom okolí očami fotografa“! Súťaž je vyhlásená v kategóriách:

A1 – čiernobiela - Život v meste Štúrovo a v blízkom okolí,

A2 – čiernobiela - Dunaj, rieka, ktorá nás spája,

B1 – farebná - Život v meste Štúrovo a v blízkom okolí,

B2 – farebná - Dunaj, rieka, ktorá nás spája.

 

Jeden autor môže súťažiť vo viacerých kategóriách. Súťažné fotografie (max. 3 v ľubovoľnej kategórii) prosíme odovzdať na adrese Mestský úrad Štúrovo, Pri colnici 2. v tlačenej (formát A4) a v digitálnej (min. 2MB a rozlíšenie min. 1600 x 1200 px.) podobe.

 

Termín uzávierka fotosúťaže: 9. apríl 2018, 15.00 hod.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

earth Sturovo.png


 
 
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania

                     Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 35 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov R o z h o d o l  takto:                   v y h o v u j e sa žiadosti REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno v zastúpení Ing.Vladimír Štvrtecký, Zelená

  19.3.2019 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka