Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úplná uzávierka centra mesta a zmena organizačného poriadku autobusovej dopravy počas trvania jarmoku Vytlačiť
 

Vážená cestujúca verejnosť, milí obyvatelia!

V dňoch 11. až 14. októbra 2018 bude v našom meste usporiadaný 472. tradičný jarmok Šimona-Júdu. V tejto súvislosti dôjde k úplnej uzávierke centra mesta a niektorých priľahlých ciest a ulíc.

Úplná uzávierka  začína v stredu 10. októbra 2018  o 0:00 hod. a potrvá do pondelka 15. októbra 2018 do 24:00 hod. Budú uzavreté nasledovné ulice a cesty:

 • Pešia zóna
 • Hlavná ulica
 • Hasičská ulica (úsek od Hlavnej ulice po križovatku ulíc Pri záhradách a Námestie Svätého Imricha)
 • Ulica Svätého Štefana (úsek od Hlavnej ulice po ulicu Jozefa Bema)
 • Komenského ulica (úsek od okružnej križovatky po odbočku do ulice Mateja Bela)
 • Nánanská cesta (úsek od okružnej križovatky po križovatku ulíc Orechováa Kasárenská)

 

>> OBCHÁDZKOVÉ TRASY <<

 

V súvislosti s usporiadaním jarmoku dôjde k zmene organizačného poriadku prímestskej, medzištátnej a mestskej hromadnej dopravy. Detailné informácie sú uvedené v priloženom dokumente „Organizačný poriadok ŠJ 2018“.

Počas uzávierky budú nasledovné zastávky prímestských liniek mimo prevádzky: Bocskaiho ulica (zastávka pri Aquario); Hlavná, pošta; Nánanská cesta; Kasárne; Sídlisko I., Kotva (dočasne premiestnená pred DP Market)

Spoje MHD Štúrovo, linky č. 1, 2 3 budú prevádzkované podľa dočasného cestovného poriadku. Spoje nebudú obsluhovať zastávky: Autoškola; Pri Vadaši; Hlavná, pošta; Bocskaiho ulica (zastávka pri Aquario); Sídlisko I., Kotva. Dočasné cestovné poriadky sú prílohou.

 

Ďakujeme za Vaše pochopenie a prajeme Vám príjemné jarmočenie!

 

uzávierka centra.png


 
 
 • Verejná vyhláška: Ručná "autoumyváreň"

  Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania stavebník : REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno v zastúpení                     Ing.Vladimír Štvrtecký, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky          Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územn

  18.2.2019 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka