Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pamätný deň Mons. Lászlóa Buriána Vytlačiť
 

Kultúrne združenie Štúrovo a okolie

Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove

Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej

Vás srdečne pozývajú

na Pamätný deň Mons. Lászlóa Buriána,

dňa 24. apríla 2019 v Štúrove podľa priloženého programu:

17.00  Kladenie vencov pri hrobe Mons. Lászlóa Buriána na starom cintoríne v Štúrove

18.00 Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej – rozhovor s emeritným ústavným sudcom JUDr. Lajosom Mészárosom, moderátor: László Barak

Spoluúčinkuje: Dávid Balázs, učiteľ klavíra SZUŠ Kataríny Pappovej  
 


 

Párkány és Vidéke Kulturális Társulás | Párkányi Magyar-Szlovák Baráti Társaság

Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola

Szeretettel meghívja Önöket

Burián László Emléknapjára,

mely 2019. április 24-én kerül megrendezésre.

 

Lacibacsi_001.png


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka