Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

JESENNÉ UPRATOVANIE - Zber OBJEMNÉHO ODPADU Vytlačiť
 

Mesto Štúrovo v rámci jesenného upratovania opäť organizuje zber a prepravu objemného odpadu (starý nábytok, časti nábytku, sedačky, matrace, koberce, dvere, okná, radiátory a pod.)  od rodinných aj od bytových domov.

Prosíme milých obyvateľov mesta o rešpektovanie nasledovných zásad:

 • dodržiavajte harmonogram zberu,  
 • v lokalitách rodinných domov objemný odpad vyložte podľa harmonogramu,  najneskôr do 6.00 hod. v deň odvozu, tak, aby neprekážal účastníkovi cestnej premávky ani chodcom,
 • na zhromažďovanie objemného odpadu na sídliskách používajte veľkokapacitné kontajnery slúžiace výlučne k tomuto účelu,
 • nemiešajte spolu objemný odpad s komunálnym a zeleným odpadom,
 • nevykladajte drobný stavebný odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad,

Je zakázané vykladať zelený odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu!

Ďakujeme, že aj Vám záleží na čistote verejných priestranstiev mesta.

 

harmonogram.PNG

ŐSZI TAKARÍTÁS – NAGYDARABOS HULLADÉK gyűjtése

Az őszi takarítás keretén belül Párkány városa ismét megszervezi a családi házaktól és a lakótelepi lakásoktól a nagydarabos hulladék (öreg bútorok, valamint azok darabjai, kanapék, matracok, szőnyegek, ajtók, ablakok, radiátorok stb.) gyűjtését és szállítását.

Kérjük kedves lakosainkat a következő alapszabályok betartására:

 • tartsák be a gyűjtés ütemtervét,
 • a családi házak tulajdonosai és lakói a nagydarabos hulladékot a reájuk vonatkozó ütemterv szerint, legkésőbb a gyűjtés napján 6.00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé oly módon, hogy az ne akadályozza a forgalmat és a gyalogosok közlekedését,
 • a lakótelepeken keletkező nagydarabos hulladékot kizárólag erre a célra kihelyezett nagykapacitású konténerekbe rakják,
 • ne keverjék össze a nagy darabos hulladékot a zöld hulladékkal és a kommunális hulladékkal,
 • ne rakjanak ki apró építkezési hulladékot, elektronikus hulladékot és veszélyes hulladékot.

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

Köszönjük, hogy Önöknek is szívügyük városunk közterületeinek tisztasága!

 


 
 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka