Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 6/2015
 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 6 2015.doc (45 kB) (45 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na dotáciu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu v zmysle VZN Mesta Štúrovo č. 3/2013
 Žiadost v zmysle VZN 3_2013.pdf (46 kB) (46 kB)

 
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta v zmysle VZN Mesta Štúrovo č. 6/2015 Kérelem támogatáskérésére a városi költségvetésből a 6/2015-es számú Párkány Városa általános érvényű rendelete alapján
 ŽIADOSŤ o dotáciu z rozpočtu  Kérelem támogatáskérésére.pdf (253.7 kB) (253.7 kB)

 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka