Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Vybavuje

Ohlasovňa pobytu – Mesto Štúrovo
Mestský úrad, Nám. slobody č. 1, 943 01 Štúrovo,Eva Kusá – referentka ohlasovne
Tel. č.: 036/ 2851-344
e-mail: eva.kusa@sturovo.sk
Kancelária č. 43, II. poschodie

Referát ohlasovne pobytu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Úradné hodiny ohlasovne

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00

 

Pre prihlásenie k trvalému, resp. prechodnému pobytu je potrebné predložiť k nahliadnutiu:

 1. platný občiansky preukaz, ak ide o dieťa do 15 rokov, rodný list dieťaťa,
 2. doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve bytu alebo domu (originál výpisu z listu vlastníctva)
 3. ak občan nie je vlastník bytu alebo domu, je potrebné písomné potvrdenie o súhlase vlastníka alebo všetkých vlastníkov bytu alebo domu  – vlastníci sa musia  dostaviť osobne,  alebo je potrebné predložiť overený súhlas všetkých vlastníkov.

 

Ohlasovňa na základe požiadania občana vydáva  „Potvrdenie o pobyte“. K vydaniu potvrdenia je potrebné predložiť občiansky preukaz. 

Za vydanie potvrdenia o pobyte sa platí správny poplatok  vo výške 5 € / osoba v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni MsÚ (v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, položka č. 8).

Doba vybavenia: na počkanie


 


 
 • Daňové exekučná výzva - Horváth Jozef

  21.8.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou

  21.8.2019 viac
 • Verejná vyhláška - „Štúrovo – dobudovanie kanalizácie“

  19.8.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka