Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Harmonogramy zberu komunálneho odpadu

Harmonogram zberu odpadu

Rodinné domy - Harmonogram zberu triedeného komunálneho odpadu na rok 2019. - 2019. évi szelektív hulladékszálítás ütemterve
 RD triedený vrecový 2019.pdf (163.6 kB) (163.6 kB)

Podnikatelia, ubytovatelia - Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu na rok 2019. Vállakozók, szálás szolgáltatók - 2019. évi vegyes települési hulladék összegyűjtésének ütemterve
 Podnikatelia, ubytovatelia KO- 2019.pdf (216.6 kB) (216.6 kB)

Rodinné domy - Harmonogram zberu zmesového a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na rok 2019. - 2019. évi vegyes és biológiailag lebomló települési hulladék összegyüjtésének ütemterve - családi házak
 RD -ZKO, BRKO - 2019.pdf (162.1 kB) (162.1 kB)

Zberné stojiská - Harmonogram zberu triedeného odpadu na rok 2019. - Hulladékgyűjtő szigetek - 2019. évi szelektív hulladékszálítás ütemterve
 Zberné stojiská - Harmonogram triedený odpad 2019.pdf (132.9 kB) (132.9 kB)

 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka