Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrh

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2019-2021

Komentár k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta, mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2019-2021 (textová časť)

Návrh rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2019 - príjmy

Návrh rozpočtu mesta príjmy.pdf(141.9 kB)Návrh rozpočtu mesta príjmy.pdf

Návrh podrobného rozpisu programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2019 - príjmy

Návrh podrobného rozpisu programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2019 - výdavky

Návrh výdavkov na základe rozpočtovej klasifikácie na rok 2019 - mesto, školy a školské zariadenia

Návrh výdavkov podľa programov na rok 2019

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu - Mestské kultúrne stredisko a Kino Danubius

MSKS, KINO - hlav.+kom..pdf(131.9 kB)MSKS, KINO - hlav.+kom..pdf
MsKS,KINO - Návrh príjmov.pdf(166.2 kB)MsKS,KINO - Návrh príjmov.pdf
MsKS, KINO - Návrh výdavkov.pdf(299 kB)MsKS, KINO - Návrh výdavkov.pdf

Návrh rozpočtu - Mestská knižnica

Knižnica - hlav.+kom..pdf(142.3 kB)Knižnica - hlav.+kom..pdf
Knižnica - Návrh príjmov.pdf(109.6 kB)Knižnica - Návrh príjmov.pdf
Knižnica - Návrh výdavkov.pdf(255.5 kB)Knižnica - Návrh výdavkov.pdf

Návrh rozpočtu - Mestská športová organizácia

MŠO - hl.+kom..pdf(214.4 kB)MŠO - hl.+kom..pdf
MŠO - Návrh príjmov.pdf(131.5 kB)MŠO - Návrh príjmov.pdf
MŠO - Návrh výdavkov.pdf(309.3 kB)MŠO - Návrh výdavkov.pdf

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Návrh rozpočtu - Základná škola, Školský klub detí

ŽS, ŠKD hlav.+kom..pdf(148.7 kB)ŽS, ŠKD hlav.+kom..pdf

Návrh rozpočtu - Základná škola, ŠKD a ŠJ s vjm

ZŠ, ŠKD, ŠJ s vjm - hlav.+kom..pdf(133 kB)ZŠ, ŠKD, ŠJ s vjm - hlav.+kom..pdf
ZŠ s vjm - Návrh príjmov.pdf(129.7 kB)ZŠ s vjm - Návrh príjmov.pdf
ZŠ s vjm - Návrh výdavkov.pdf(292.1 kB)ZŠ s vjm - Návrh výdavkov.pdf
ŠKD s vjm - Návrh príjmov.pdf(115.1 kB)ŠKD s vjm - Návrh príjmov.pdf
ŠKD s vjm - Návrh výdavkov.pdf(188.7 kB)ŠKD s vjm - Návrh výdavkov.pdf
ŠJ s vjm - Návrh príjmov.pdf(139.8 kB)ŠJ s vjm - Návrh príjmov.pdf
ŠJ s vjm - Návrh výdavkov.pdf(239.4 kB)ŠJ s vjm - Návrh výdavkov.pdf

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Návrh rozpočtu - Základná umelecká škola

ZUŠ - hlav.+kom..pdf(143.2 kB)ZUŠ - hlav.+kom..pdf
ZUŠ - Návrh príjmov.pdf(95.1 kB)ZUŠ - Návrh príjmov.pdf
ZUŠ - Návrh výdavkov.pdf(230.8 kB)ZUŠ - Návrh výdavkov.pdf

Návrh rozpočtu - Centrum voľného času

CVČ - hlav.+kom..pdf(133.5 kB)CVČ - hlav.+kom..pdf
CVČ - Návrh príjmov.pdf(100.7 kB)CVČ - Návrh príjmov.pdf
CVČ - Návrh výdavkov.pdf(226 kB)CVČ - Návrh výdavkov.pdf

Návrh rozpočtu - MŠ Bartókova

MŠ Bartókova - hlav.+kom..pdf(122.5 kB)MŠ Bartókova - hlav.+kom..pdf
MŠ Bartókova - Návrh príjmov.pdf(112 kB)MŠ Bartókova - Návrh príjmov.pdf

Návrh rozpočtu - Školská jedáleň

ŠJ hlav.+kom..pdf(189.1 kB)ŠJ hlav.+kom..pdf
ŠJ - Návrh príjmov.pdf(154.8 kB)ŠJ - Návrh príjmov.pdf
ŠJ - Návrh výdavkov.pdf(357.1 kB)ŠJ - Návrh výdavkov.pdf
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac
 • Výzva na doplnenie žiadosti a r o z h o d n u t i e o prerušení konania

  30.9.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka