Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Karol Frühauf

 

Vážený pán primátor, Vážení poslanci mestskej samosprávy,

Vážení príbuzní a členovia rodiny Frühauf, milé dámy, vážení páni a milí hostia!

 

Je mi veľkou cťou predstaviť Vám nesmierne skromného a napriek tomu výnimočného človeka a lokálpatriota. Dovoľte, aby som predniesla v mene mestskej samosprávy  Laudáciu  pána  Karola  Frühaufa.

Karol Frühauf, Diplomovaný elektroinžinier, sa narodil 19. októbra 1947 v Parkani, dnešnom Štúrove.

Základnú školu slovenskú absolvoval v Štúrove, potom študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave, kde aj maturoval. V rokoch 1966 až 68 študoval na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska. Svoje vysokoškolské štúdiá dokončil na Rýnsko-vestfálskej vysokej škole technickej v Aachene v Nemecku, kde absolvoval ako Diplomovaný elektroinžinier so špecializáciou technická informatika.

V rokoch 1968 až 1987 pracoval vo firme BBC BrownBoveri, akciová spoločnosť v Badene vo Švajčiarsku ako montér, programátor, vedúci projektu, riaditeľ kvality a vedúci oddelenia.

V roku 1987 založil v Badene vlastnú firmu INFOGEM, akciová spoločnosť. Firma sa zaoberá hlavne odborným poradenstvom v oblasti vývoja softwérových systémov v priemysle, v telekomunikáciách a finančnom sektore so zameraním na riadenie projektov a kontrolu kvality.

Pán Karol  Frühauf je často pozývaný ako odborný školiteľ a prednášateľ do Nemecka, Švajčiarska, Slovenska a Čiech, ako aj na rôzne odborné konferencie. Je členom rôznych odborných zväzov a spolkov v západnej Európe a v USA. Je autorom početných publikácií vo svojom odbore. Popritom podporuje rôzne kultúrne a umelecké aktivity vo Švajčiarsku, v Holandsku a na Slovensku.

V roku 2004 bol iniciátorom “Domu strážca mosta – Rezidencie pre umelcov a vedcov“ v Štúrove, ktorý vznikol s  podporou mesta. Táto ustanovizeň úspešne funguje dodnes s finančnou podporou Nadácie Štefan a Viera Frühauf Fonds - Zürich Švajčiarsko, ktorú založil na počesť svojich rodičov, ktorí žili v Štúrove. Je to jeho lokálpatriotický dar Štúrovu ako svojmu rodnému mestu, ktorý mieni mesto posúvať a zviditeľňovať  v zahraničí pozývaním umelcov z rôznych krajín sveta. V rámci projektu „Strážca mosta“ pôsobí teraz v meste už štyridsiaty umelec.

Od roku 2006, v rámci projektu Strážca mosta a tiež vďaka finančnej podpore a kontaktov pána Karola Frühaufa sa v našom meste každoročne organizuje podujatie „Aquaphone“, v rámci ktorého sa pozývajú do mesta významní slovenskí, maďarskí a švajčiarski umelci. Toto jedinečné a unikátne podujatie je významným prínosom pre kultúrny, umelecký a spoločenský život  Štúrova a je zároveň výbornou príležitosťou pre stretnutie rodákov nášho mesta.

V roku 2015 bola s podporou Karola Frühaufa  vydaná aj trojjazyčná publikácia, prezentujúca jednotlivé ročníky podujatia Aquaphone, ako i ďalšie knižné publikácie, ktoré sú výsledkom tvorby „strážcov mosta“. Všetky tieto publikácie vyšli vďaka finančnej pomoci spomínanej Nadácie.

Projekt  „Strážca mosta“ je významným prínosom aj pre školské ustanovizne nášho mesta.

Mesto Štúrovo si vysoko váži a oceňuje činnosť pána Karola Frühaufa  a vyjadruje úprimné poďakovanie za jeho prácu, ktorú vykonáva v prospech nášho mesta.

Preto primátor mesta Eugen Szabó udeľuje pánovi Karolovi Frühaufovi ocenenie PRO URBE za jeho dlhoročný významný prínos pre kultúrny, umelecký a spoločenský život v meste.

 

PaedDr. Kornélia  Slabáková, zástupca primátora

Slávnostné zasadnutie MZ
V Štúrove, 10. júna 2017

 

Fotogaléria >>>

DSCN5803 – galéria.JPG


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka