Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Július Barta

100-0051_IMG.jpgAkademický maliar, zaslúžilý umelec Julius Barta, pre priateľov a známych GYULA, sa narodil v Parkane t.j. v Štúrove 23. novembra 1922.

Július Barta je svedkom i kronikárom a často aj spoluautorom prerodu našej krajiny, konkrétne južného Slovenska, z polofeudálneho spoločenstva do podoby súčasnej modernej a vyspelej spoločnosti.

Jeho priemyselné motívy podchytené výtvarnou rečou ale aj komorná a ilustračná tvorba poskytujú možnosť porovnávať a hodnotiť premeny doby v ktorej sme donedávna ešte žili a žijeme.

Pre majstra Bartu Južné Slovensko a jeho blízka domovina podunajská nížina boli vždy ornou pôdou do ktorej po dlhé roky Barta sial zrnká nevšedného výtvarného talentu, aby z nich potom jeseňou prírody i seba samého zožal úrodu života a vlastnej tvorivosti.

Július Barta, ako čestný člen Klubu štúrovských výtvarníkov je príkladom i inšpirátorom pre nejedného ambiciozneho člena klubu, ktorý Bartové práce študuje a snaží sa ich podľa vlastných schopností aj napodobniť.

Mesto Štúrovo oficiálne vlastní jednu ukážku monumentálnej tvorby Júliusa Bartu na stenách interieru bývalého JCP pod náyvom RADOSŤ a práce v mestskej galérii pod názvami Letný podvečer a Zima pod Nižnou Bocou.

Tieto obrazy namaľované v roku 1988 tvoria základný fond profesionálnej tvorby v zbierkach galérie.

Autor svoje práce mestu daroval s úprimnou láskou práve tak ako rozdáva svoje rady, srdce i vedomosti mladším alebo začínajúcim výtvarným generáciám a to bez rozdielu na ich profesionálnu alebo amatérsku vyspelosť.

Ako Štúrovčania sme hrdý na to, že nás akademický maliar Július Barta svojou tvorbou i ľudskými vlastnosťami úspešne reprezentuje doma i v zahraničí.

Jeho návšteva a pobyt v našom meste a teda i v jeho rodnom meste bola a bude vždy vzácna a užitočná udalosť. Úprimnosť a vážnosť hovoreného slova by sme radi spečatili aj cenou PRO URBE, ktorú dnešným dňom majstrovi Júliusovi Bartovi ako prvému profesionálnemu výtvarníkovi udeľuje Mestské zastupiteľstvo v Štúrove so želaním pevného zdravia a šťastia do ďaľších rokov kypiaceho života.
 

 

 100-0056_IMG.jpg  100-0057_IMG.jpg 100-0058_IMG.jpg 
     

 

 100-0061_IMG.jpg  100-0063_IMG.jpg

 

 

 

 

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát

  Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o určení, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - HC 502 AG

  5.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka