Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o projektových/dotačných žiadostí mesta

Prehľad projektových a dotačných žiadosti za rok 2017

Prehľad dotačných žiadostí 2017.pdf(1 MB)Prehľad dotačných žiadostí 2017.pdf

Prehľad projektových a dotačných žiadosti za rok 2016

Prehľad dotačných žiadostí 2016.pdf(769.1 kB)Prehľad dotačných žiadostí 2016.pdf

Prehľad projektových a dotačných žiadosti za rok 2015

Prehľad dotačných žiadostí 2015.pdf(679.4 kB)Prehľad dotačných žiadostí 2015.pdf

Rok 2014:

 1. Deň Zeme 2014 – Zapoj sa do akcie pre krajšie mesto - Nadácia Ekopolis, Zelené oázy. Žiadosť nebola schválená.
 2. Náučný chodník pri Dunaji - Nadácia Ekopolis, Nestlé pre vodu v krajine. Žiadosť nebola schválená.
 3. Rekonštrukcia a debarierizácia Domu opatrovateľskej služby v Štúrove - Ministerstvo financií. Žiadosť nebola schválená.
 4. Turnaj družobných miest vo futbale 2014 Štúrovo - Nadácia Slovenskej sporiteľne. Naša žiadosť nebola schválená.
 5. Merač rýchlosti motorových vozidiel - Mesto zýskalo grant Nadácie Allianz. Na ulici Komenského, na ceste I/76 pribudol počas letných prázdnin nový merač rýchlosti, ktorý upozorňuje vodičov prichádzajúcich v smere od Nových Zámkov a Komárna na ich aktuálnu rýchlosť.
 6. Detský kútik pod platanom - Zlepšíme SPPoločne Slovensko. Náš projekt nebol schválený.
 7. Modernizácia verejného LED osvetlenia – na modernizáciu verejného osvetlenia požiadalo mesto úver s výhodnou sadzbou a s nenávratným grantom 20% z úverovej linky EBRD, program MUNSEFF. Žiadosť bola schválená.

 8. Rekonštrukcia budovy MsÚ – na zateplenie budovy MsÚ požiadalo mesto úver s výhodnou sadzbou a s nenávratným grantom 15% z úverovej linky EBRD, program MUNSEFF. Žiadosť bola schválená.

 9. Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad 22. Žiadosť bola podaná dňa 23.07.2014 na Environmentálny fond. Hodnota: 154 677,00 EUR. Žiadosť nebola schválená.

 10. Let’s build Europe together - Town Twinning - podané dňa 28.8.2014 - trojdňová prehliadka hudobníkov partnerských miest v termíne 25/09/2015-29/09/2015. Žiadosť nebola schválená.

 11. Partneri sme boli v projekte Town Twinning s názvom „Multiculturalism as the key concept for the future of EU“ - hlavný partner Novi Bečej - Projekt sa zaoberá s pochopením rozdielov medzi národmi, ich tradíciou a kultúrou. Žiadosť nebola schválená.

 12. Egészség csomag V4 módra – gyógyulás, kikapcsolódás, kultúra, természet - príprava spoločného „zdravo-turistického“ balíka. Zúčastníme sa ako partneri v projekte, hlavný partner: Mórahalom Városi Önkormányzat. Žiadosť nebola schválená.

 13. Zavedenie separovaného zberu BRO v Štúrove. Žiadosť bola podaná dňa 30.10.2014 na Environmentálny fond. Hodnota: 21 137,00 EUR. Nádoby BRO( 120l-20ks, 240l-60ks), 10l BIO nádoby a vrece (1250 a 6500 ks), malé kompostéry (100ks). Žiadosť nebola schválená.

 14. Rozšírenie separovaného zberu odpadu v Štúrove. Žiadosť bola podaná dňa 30.10.2014 na Environmentálny fond. Hodnota: 47 450,00 EUR. 1100l nádoby na papier(75ks) a na PET(60ks). Žiadosť nebola schválená.

 15. Bezpečnosť a prevencia kriminality v meste Štúrovo - ďalšie rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015. Žiadosť bola schválená.

 

Podané žiadosti v roku 2013:

 1. Music unites us - Plánovaný projekt je trojdňová (26-28.9.2014) prehliadka hudobníkov a speváckych zborov partnerských miest. Žiadosť nebola schválená.
 2. Detský park relaxu - Zlepšíme SPPoločne Slovensko - Na zveľaďovanie detského ihriska na hranici sídlisk Terasy I a Terasy II pola podaná žiadosť dňa 18.4.2013. Náš projekt nebol zaradený do verejného on-line hlasovania.
 3. Using common past for enhancing entrepreneurial spirit in local communities - Europe for Citizens Programme - Mesto bolo partnerom v projekte, usporiadateľom a žiadateľom bolo partnerské mesto Novi Bečej. Žiadosť nebola schválená.
 4. Spas in the Visegrad countries – pleasure, cure and relaxation - Visegrad Fund - Mesto bolo partnerom v projekte, žiadateľom bolo mesto Mórahalom. Žiadosť nebola schválená.
 5. Rozšírenie separovaného zberu - nákup zberných nádob - Environmentálny fond - Žiadosť nebola schválená.
 6. Bezpečnosť a prevencia kriminality v meste Štúrovo - ďalšie rozšírenie monitorovacieho kamerového systému. Žiadosť nebola schválená.

Podané žiadosti v roku 2012:

 1. Mesto vypracovalo v spolupráci s riaditeľkami MŠ 2 žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na „Revitalizáciu materských škôl 2012“ - MŠ Bartókova a MŠ Adyho - na revitalizáciu náradia a náčinia podporujúceho rozvíjanie a rozvoj pohybových schopností a zručností detí predškolského veku. Naše žiadosti neboli schválené.
 2. Rekonštrukcia ústredného kúrenia na MsÚ – mesto opätovne požiadalo podporu od Ministerstva financií SR. Naša žiadosť nebola schválená.
 3. Oprava palubovky športovej haly/telocvične – mesto v spolupráci s MŠO požiadalo podporu od Ministerstva financií SR. Naša žiadosť nebola schválená.
 4. Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom pri ZŠ Adyho 6 - grant od Nadácie Slovenskej sporiteľne - projekt je ukončený
 5. Music unites us - Plánovaný projekt je trojdňová (27-29.9.2013) prehliadka hudobníkov a speváckych zborov partnerských miest. Naša žiadosť nebola schválená.
 6. Rekonštrukcia budovy MsÚ Štúrovo (zateplenie) - Environmentálny fond - Výzva bola zrušená z dôvodu nedisponovaniu finančnými prostriedkami na realizáciu činností v roku 2013.
 7. Rozšírenie separovaného zberu odpadu v Štúrove a zavedenie separovaného zberu BRO (biologicky rozložiteľný odpad) - Environmentálny fond - Naša žiadosť nebola schválená.

Podané žiadosti v roku 2011:

 1. Rozšírenie zvukovej a svetelnej techniky a hudobné koncerty v MsKS – mesto požiadalo podporu od Ministerstva financií SR. Žiadosť nebola schválená.
 2. Rekonštrukcia ústredného kúrenia na MsÚ – mesto požiadalo podporu od Ministerstva financií SR. Žiadosť nebola schválená.
 3. Rozvoj Stredoeurópskej pútnickej cesty medzi mestami Dabas a Želiezovce - mesto je partnerom v projekte, ktorý bol podaný v októbri 2011 cez Program cezhraničnej spolupráce HUSK (EÚ). Žiadosť nebola schválená.
 4. Rozšírenie kamerového monitorovacieho systému – dotácia zo štátneho rozpočtu SR - rozšírený kamerový monitorovací systém je v ostrej prevádzke odo dňa 1.11.2012. Kamerový systém bol rozšírený o ďalšie 3 kamery.

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka