Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Jedáleň

Podporná služba

Mesto Štúrovo poskytuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom zariadenia školského stravovania v pôsobnosti mesta na ul. Adyho č.4.

V zmysle § 58 zákona o sociálnych službách sa táto služba poskytuje osobe, ktorá:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné životné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek mesto zabezpečuje donášku stravy cez pracovné dni (okrem sviatkov a školských prázdnin) v čase od 11.00 do 14.00 na adresu prijímateľa sociálnej služby.

Cena obeda je stanovená na 2,00 €.

Úhrada za dovoz 1 obeda sa stanovuje vo výške 0,50 €.

Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby v jedálni, ako aj spôsob úhrady za donášku stravy do domácnosti sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.


 
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka