Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Jedáleň

Podporná služba

Mesto Štúrovo poskytuje sociálnu službu v jedálni prostredníctvom zariadenia školského stravovania v pôsobnosti mesta na ul. Adyho č.4.

V zmysle § 58 zákona o sociálnych službách sa táto služba poskytuje osobe, ktorá:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné životné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšila dôchodkový vek.

Fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek mesto zabezpečuje donášku stravy cez pracovné dni (okrem sviatkov a školských prázdnin) v čase od 11.00 do 14.00 na adresu prijímateľa sociálnej služby.

Cena obeda je stanovená na 2,00 €.

Úhrada za dovoz 1 obeda sa stanovuje vo výške 0,50 €.

Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby v jedálni, ako aj spôsob úhrady za donášku stravy do domácnosti sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka