Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie mestského zastupiteľstva

Komisie mestského zastupiteľstva zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestské zastupiteľstvo. Ich zloženie a úlohy vymedzuje mestské zastupiteľstvo. Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov  mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Ich predsedom je vždy poslanec.


Mestské zastupiteľstvo v Štúrove zriaďuje najmä tieto stále komisie:

 

Funkčné obdobie 2018-2022

 

1. Komisia financií, plánovania a rozpočtu – 7 členná

 1. László Szigeti - predseda
 2. Ing. László Fekete
 3. Ing. István Rákóczi
 4. Tomáš Stríž
 5. Mgr. Dominika Blaháková
 6. Ing. Monika Kačírová
 7. Ing. František Podhorský

 

2. Komisia výstavby, rozvoja,životného prostredia, územného plánovania a dopravy - 7 členná

 1. Mgr. Ján Oravec ml. – predseda
 2. Ing. Gabriel Szalatnyai
 3. Kristián Šnírer
 4. Ádám Belák
 5. Zoltán Környi
 6. Ákos Matuška
 7. František Šimon

 

3. Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže  – 7 členná

 1. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. – predseda
 2. Mgr. Judita Večerková
 3. Igor Menyhárt
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. László Szigeti
 6. Bohumil Toběrný
 7. Mgr. Norbert Parkanský

 

4. Komisia práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a bývania – 7 členná

 1. Mgr. Miroslav Chalmovský – predseda
 2. MUDr. Tibor Firický
 3. Ing. Ingrid Tarrová
 4. Bc. Mónika Benyó
 5. Silvia Juhászová
 6. JUDr. Žaneta Vargová
 7. Attila Tuloki

 

5. Komisia správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti – 7 členná

 1. Zoltán Csepregi – predseda
 2. Ing. František Árendás
 3. Attila Csonka
 4. Ing. Jozef Borovič, PhD.
 5. Silvia Tóthová
 6. Mgr. Zsolt Žákovič
 7. Atila Lengyel

 

6. Komisia cestovného ruchu a regionálneho rozvoja – 7 členná

 1. Zoltán Környi – predseda
 2. Zuzana Steinerová
 3. Mgr. Dominika Blaháková
 4. Peter Polák
 5. Mgr. Zsolt Žákovič
 6. Lívia Németh
 7. Mgr. Ján Oravec ml.

 

7. Mandátová komisia – 3 členná

 1. Ing. Gabriel Szalatnyai – predseda,
 2. Ing. László Fekete
 3. Mgr. Judita Večerková

 

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu

 1. Mgr. Norbert Parkanský - predseda
 2. František Šimon
 3. Zoltán Környi.

 

Členovia Dozornej rady Vadaš, s.r.o.:

1. Ing. Jozef Borovič, PhD.

2. Zoltán Környi

3. Attila Tuloki

4. Ing. Gabriel Szalatnyai

5. Zoltán Csepregi

 

Členovia Dozornej rady Enerbyt s.r.o.:

 1. Ádám Belák
 2. Mgr. Tamás Lukovics
 3. Tomáš Stríž
 4. Ing. František Árendás
 5. Mgr. Miroslav Chalmovský

 

Členovia Dozornej rady Komunálnych služieb a odpadového hospodárstva Štúrovo, a.s.:    

 1. Mgr. Norbert Parkanský
 2. János Retkes

 

Sobášiaci:

 1. Mgr. Dominika Blaháková
 2. Ing. František Árendás
 3. Bc. Mónika Benyó
 4. JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.
 5. Mgr. Miroslav Chalmovský

 
 • Oznámenie o odstránení motorového vozidla HC 502AG

  27.6.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  29.5.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka