Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovaná výročná správa

Konsolidovaná výročná správa

 

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

 

Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky VS

Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky VS

 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky

 

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky jednotky VS

Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky jednotky VS

 

Správa audítora o Overení konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky VS k 31.12.2013

Správa audítora o Overení konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky VS k 31.12.2013

 
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka