Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Mestský úrad Štúrovo

Námestie slobody 1

943 01  Štúrovo


Telefónny zoznam

Telefónne smerové číslo mesta Štúrovo: +421 36 alebo 036


 
Telefónny zoznam MsÚ Štúrovo     
Funkčné miestoMiest.MenoŠtát.lin.e-mail
Informátor - podateľňavestibulErika Konczová2851300, 7511073informator@sturovo.sk
Primátor 22Ing. Eugen Szabó2851307eugen.szabo@sturovo.sk
Zástupca primátora23Mgr. Dominika Blaháková2851302, 7511074zastupca@sturovo.sk
Asistent 19Bc. Katarína Žákovičová2851307sekretariat@sturovo.sk
Asistent pre styk s verejnosťou19Ing. Agnesa Dudášová2851307agnesa.dudasova@sturovo.sk
Hlavný kontrolór40Ing. Terézia Klačanová2851304, 7511077terezia.klacanova@sturovo.sk
Kontrolór41Helena Geletová2851313helena.geletova@sturovo.sk
Oddelenie organizačné a vnútornej správy - ved.42Mgr. Eva Molnárová2851330, 7511462eva.molnarova@sturovo.sk
Evidencia domov39Ing. Monika Bitter2851331monika.bitter@sturovo.sk
Personalista39Ing. Alexandra Mészáros2851331alexandra.meszaros@sturovo.sk
Evidencia obyvateľov43Eva Kusá2851344eva.kusa@sturovo.sk
Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov-ved.45Ing. Andrea Gróf2851312andrea.grof@sturovo.sk
Všeobecná učtáreň47Hedviga Blaháková2851340hedviga.blahakova@sturovo.sk
 47Bc. Mária Šlezáková2851340maria.slezakova@sturovo.sk
Mzdová učtáreň 03Rozália Rychelová2851305rozalia.rychelova@sturovo.sk
 03Klaudia Bircsák2851305klaudia.bircsak@sturovo.sk
Dane A po L51Erzsébet Bajnok2851314erzsebet.bajnok@sturovo.sk
Dane M po Ž46Ing. Kornélia Bartmanová2851316kornelia.bartmanova@sturovo.sk
Komunálny odpad práv.osoby50Bc. Andrea Szabóová2851324andrea.szaboova@sturovo.sk
Komunálny odpad fyz.osoby50Eva Kiacová2851324eva.kiacova@sturovo.sk
Pokladňa 2Zora Kováčová2851361zora.kovacova@sturovo.sk
Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy - ved.Pri colnici 2Ing. Marian Máčai     2851320marian.macai@sturovo.sk
 Pri colnici 2Mgr. Tamás Bábsky2851320tamas.babsky@sturovo.sk
 Pri colnici 2Ing. Monika Uzsáková 2851322monika.uzsakova@sturovo.sk
Odd. sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva-ved.11Mgr. Michaela Pajchortová2851341michaela.pajchortova@sturovo.sk
Soc.a byty13Mária Dobrocsányi2851342maria.dobrocsanyi@sturovo.sk
Soc.a kultúra12Erika Magyarová 2851343erika.magyarova@sturovo.sk
Opatrovateľská činnosť14Andrea Bieliková 2851351andrea.bielikova@sturovo.sk
Oddelenie správy majetku, podnik. činnosti- ved.36Ing. Štefan Sipos2851311, 7511464stefan.sipos@sturovo.sk
Oddelenie správy majetku, podnik. činnosti33Bc. Rózsa Izrael2851315rozsa.izrael@sturovo.sk
  Bc. Viktória Monczová2851315viktoria.monczova@sturovo.sk
Oddelenie rozvoja - ved.52Ing. Róbert Folk2851303robert.folk@sturovo.sk
Referent oddelenia rozvoja35Dionýz Mocsi2851310dionyz.mocsi@sturovo.sk
Projektový manažér35Ing. Gabriel Radošicky2851310gabriel.radosicky@sturovo.sk
Mestská polícia - náčelník 9Bohumír Horban2851350, 7511463bohumir.horban@sturovo.sk
Mestská polícia 8mestskí policajti - služba2851352, 7511463 
 7mestskí policajti - kamery2851353, 7511463 
Systémový inžinier37Ladislav Hovany2851323system@sturovo.sk
Matričný úrad1Mgr. Emília Valovičová2851360emilia.valovicova@sturovo.sk
Stavebný úrad - ved.Pri colnici 2Ing. Ladislav Majthényi2851321ladislav.majthenyi@sturovo.sk
Stavebný úradPri colnici 2Ing. Gábor Zeman2851321gabor.zeman@sturovo.sk
Školský úrad17Mgr. Alžbeta Jolcsiková2851346alzbeta.jolcsikova@sturovo.sk
Školský úrad17Mgr. Edita Hakkeová2851346edita.hakkeova@sturovo.sk
FAX21FAX7511472 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka