Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Mestský úrad Štúrovo

Námestie slobody 1

943 01  Štúrovo


Telefónny zoznam

Telefónne smerové číslo mesta Štúrovo: +421 36 alebo 036


 
Telefónny zoznam MsÚ Štúrovo     
Funkčné miestoMiest.MenoŠtát.lin.e-mail
Informátor - podateľňavestibulErika Konczová2851300, 7511073informator@sturovo.sk
Primátor 22Ing. Eugen Szabó2851307eugen.szabo@sturovo.sk
Zástupca primátora23Mgr. Dominika Blaháková2851302, 7511074zastupca@sturovo.sk
Asistent 19Bc. Katarína Žákovičová2851307sekretariat@sturovo.sk
Asistent pre styk s verejnosťou19Ing. Agnesa Dudášová2851307agnesa.dudasova@sturovo.sk
Hlavný kontrolór40Ing. Terézia Klačanová2851304, 7511077terezia.klacanova@sturovo.sk
Kontrolór41Helena Geletová2851313helena.geletova@sturovo.sk
Oddelenie organizačné a vnútornej správy - ved.42Mgr. Eva Molnárová2851330, 7511462eva.molnarova@sturovo.sk
Evidencia domov39Ing. Monika Bitter2851331monika.bitter@sturovo.sk
Personalista39Ing. Alexandra Mészáros2851331alexandra.meszaros@sturovo.sk
Evidencia obyvateľov43Eva Kusá2851344eva.kusa@sturovo.sk
Oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov-ved.45Ing. Andrea Gróf2851312andrea.grof@sturovo.sk
Všeobecná učtáreň47Hedviga Blaháková2851340hedviga.blahakova@sturovo.sk
 47Bc. Mária Šlezáková2851340maria.slezakova@sturovo.sk
Mzdová učtáreň 03Rozália Rychelová2851305rozalia.rychelova@sturovo.sk
 03Klaudia Bircsák2851305klaudia.bircsak@sturovo.sk
Dane A po L51Erzsébet Bajnok2851314erzsebet.bajnok@sturovo.sk
Dane M po Ž46Ing. Kornélia Bartmanová2851316kornelia.bartmanova@sturovo.sk
Komunálny odpad práv.osoby50Bc. Andrea Szabóová2851324andrea.szaboova@sturovo.sk
Komunálny odpad fyz.osoby50Eva Kiacová2851324eva.kiacova@sturovo.sk
Pokladňa 2Zora Kováčová2851361zora.kovacova@sturovo.sk
Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy - ved.Pri colnici 2Ing. Marian Máčai     2851320marian.macai@sturovo.sk
 Pri colnici 2Mgr. Tamás Bábsky2851320tamas.babsky@sturovo.sk
 Pri colnici 2Ing. Monika Uzsáková 2851322monika.uzsakova@sturovo.sk
Odd. sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva-ved.11Mgr. Michaela Pajchortová2851341michaela.pajchortova@sturovo.sk
Soc.a byty13Mária Dobrocsányi2851342maria.dobrocsanyi@sturovo.sk
Soc.a kultúra12Erika Magyarová 2851343erika.magyarova@sturovo.sk
Opatrovateľská činnosť14Andrea Bieliková 2851351andrea.bielikova@sturovo.sk
Oddelenie správy majetku, podnik. činnosti- ved.36Ing. Štefan Sipos2851311, 7511464stefan.sipos@sturovo.sk
Oddelenie správy majetku, podnik. činnosti33Bc. Rózsa Izrael2851315rozsa.izrael@sturovo.sk
  Bc. Viktória Monczová2851315viktoria.monczova@sturovo.sk
Oddelenie rozvoja - ved.52Ing. Róbert Folk2851303robert.folk@sturovo.sk
Referent oddelenia rozvoja35Dionýz Mocsi2851310dionyz.mocsi@sturovo.sk
Projektový manažér35Ing. Gabriel Radošicky2851310gabriel.radosicky@sturovo.sk
Mestská polícia - náčelník 9Bohumír Horban2851350, 7511463bohumir.horban@sturovo.sk
Mestská polícia 8mestskí policajti - služba2851352, 7511463 
 7mestskí policajti - kamery2851353, 7511463 
Systémový inžinier37Ladislav Hovany2851323system@sturovo.sk
Matričný úrad1Mgr. Emília Valovičová2851360emilia.valovicova@sturovo.sk
Stavebný úrad - ved.Pri colnici 2Ing. Ladislav Majthényi2851321ladislav.majthenyi@sturovo.sk
Stavebný úradPri colnici 2Ing. Gábor Zeman2851321gabor.zeman@sturovo.sk
Školský úrad17Mgr. Alžbeta Jolcsiková2851346alzbeta.jolcsikova@sturovo.sk
Školský úrad17Mgr. Edita Hakkeová2851346edita.hakkeova@sturovo.sk
FAX21FAX7511472 
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka