Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

kovy

KOVY

Kovové obaly, s ktorými sa stretávame najčastejšie v domácnostiach delíme na:

 • obaly zo železa a ocele, ktoré sa uplatňujú ako obalový materiál v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok. Používajú sa na uzávery, konzervy, plechovky a pod.,
 • obaly z hliníka a jeho zliatin patria medzi spoľahlivé, ľahké , dobre tvarovateľné a hlavne výborne recyklovateľné. Používajú sa na výrobu konzerv, fólie, dózy, veľké zastúpenie majú ako obalový a ochranný materiál pri nápojoch (malinovky, pivo, energetické nápoje a pod.). Ďalej sa používa na výrobu hliníkových fólií pre žuvačky, kávy, keksy, čokoládové tyčinky a pod., ktoré sú tiež veľmi dobre recyklovateľné.

Hliník (lat. aluminium) je chemický prvok,ktorý má v periodickej tabuľke prvkov značku Al. Hliník je tretím najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre s 8,13 % zastúpením. Väčšie zastúpenie má už len kyslík 46,60 % a kremík 22,72 %. Hliník objavil v roku 1827 nemecký chemik a lekár FriedrichWöhler. Hliník bol v tej dobe vzácnym kovom. Využíval sa na dekoračné účely. Na uniformách vojakov armády Napoleona III. sa leskli gombíky z hliníka. Jeho cena klesla, keď bola vo Švajčiarsku postavená prvá továreň na výrobu hliníka. Pre svoju ľahkosť začal nahrádzať železo a iné kovy. Najväčšie využitie má tam, kde je potrebná vysoká pevnosť pri nízkej hmotnosti - letecký priemysel, automobilový priemysel, ale našiel si zastúpenie aj v potravinárskej sfére ako obalový materiál. Svoje miesto si v minulosti našiel pri výrobe bytových predmetov ako sú príbory a riady (na tieto účely sa hliník prestal používať, keď sa zistilo že sa rozpúšťa v kyselinách napr. v kyseline citrónovej a tieto zlúčeniny pri požití poškodzujú mozgové bunky). Nahradený bol drahším kovom - nerezom.
Výhodou kovových obalov je, že termickým technológiám recyklácie neprekáža (vo väčšine prípadov) ani prípadné znečistenie baleným tovarom. Vzhľadom na mimoriadnu efektívnosť recyklácie hliníka je potrebné, aby sme zodpovedne pristúpili k separácii kovových obalov. Zber a zhodnocovanie týchto obalov má výrazne ekologický aspekt a zabraňuje znečisťovaniu zmesového komunálneho odpadu. Odpad z kovu vzniká vo výrobnej a komunálnej sfére. Kovové obaly sa používajú na balenie širokého spektra tovarov od priemyslu, balenie potravinárskych výrobkov, kozmetických výrobkov a pod. Výrobcovia používajú na svojich výrobkoch spresňujúce značenie, ktoré usmerňuje spotrebiteľov z akého materiálu bol obal vyrobený.

Výrobcovia obaly označujú grafickými značkami doplnené o písomné a číselné údaje (obr.1). 

(Obr.1 Označovanie kovových obalov)

Písmená a čísla upresňujú o aký druh obalu konkrétne ide. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z kovov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:

Kovy
Materiál Číselný znak Písomný znak
Oceľ 40 FE
Hliník 41 ALU

Ďalej sa stretávame s obalmi v kombinácii iných materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda. Pri použití kombinovaných obalov sa materiál z kovu nachádza v menšom zastúpení. Preto poznáme značenie pre papier a kov, plast a kov, sklo a kov nasledovne:

Kompozity "C"
Materiál Číselné označenie
Papier a lepenka/rôzne kovy  80
Papier a lepenka/ hliník 82
Papier a lepenka/cínový plech 83
Papier a lepenka/plasty/hliník 84
Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech  86
Plasty/hliník 90
Plasty/cínový plech 91
Plasty/rôzne kovy 92
Sklo/hliník 96
Sklo/cínový plech 97
Sklo/rôzne kovy 98

Okrem týchto informačných symbolov sa na kovových obaloch nachádza aj panáčik vyhadzujúci nepotrebný obal do nádoby (obr.2), ktorý hovorí o tom, že použitý obal nepatrí na zem, ale do zbernej nádoby.

(Obr.2 Panáčik s košom)

Metodický postup separácie kovov

Pri separácii kovov sa myslí separovanie kovov, ktoré sú pri zakúpení výrobkov použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE) materiál, z ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od zaváranín a pod.

Plechovky od nápojov sú používané pre alkoholické nápoje pivo, víno, a tiež pre nealkoholické nápoje malinovky (cocacola, sprite, fanta ...), energetické nápoje, kávy a pod. (obr.3).

(Obr.3 Kovové obaly od nápojov)

Obaly od nápojov sú v podstate čisté, ale malým objemom vody ich prepláchnuť môžete. Neprilákate k zberným nádobám dotieravý hmyz, ani zvieratá ktoré hľadajú potravu. Po skonzumovaní potravín je vhodné kovové obaly od nápojov zmenšiť. Na obr.4 je znázornený postup zmenšenia kovového obalu od piva.

Prázdny obal si položíte na zem, a zašliapnutím z neho urobíte doslovnú placku. Je to rýchly a jednoduchý spôsob ako zmenšiť objem prázdneho obalu, čím ušetríte veľa miesta v zbernej nádobe a zabránite rýchlemu napĺňaniu zberných nádob.

(Obr.4 Zmenšenie kovového obalu od piva)

Obaly od nápojov majú väčšinou objem 0,5l alebo 0,33l. Keď si zoberieme 1100 l zbernú nádobu a obal od 0,5l nápoja, tak pri vyplnení celého objemu zbernej nádoby by sme teoreticky do nádoby umiestnili 2200 takýchto obalov. Je to len teoretický príklad. Zmenšením objemu obalu, sa z 0,5l stane približne 0,1l. To znamená, že 5 zmenšených obalov zaberie miesto v zbernej nádobe ako 1 nezmenšený. Pri zodpovednom separovaní a zmenšovaní objemu obalu, by sme predĺžili interval zvozu zberných nádob 4 – 5 krát.
Pre ochranu a zabezpečenie trvanlivosti potravín, ako sú napr. kondenzované mlieko, ryby (obr.5), je použitý obal z kovového materiálu.

(Obr.5 Kovové obaly používané u niektorých potravín)

Po skonzumovaní potravín sa obaly stávajú nepotrebné. Ryby v konzerve môžu byť v oleji, alebo paradajkovej omáčke. Po skonzumovaní obal umyjeme saponátom, aby sme odstránili zvyšky oleja, alebo omáčky. Kondenzované mlieko SALKO určite zanechá zvyšky na obale, ktoré je tiež potrebné umyť a pripraviť do zberného vrecia v domovej výstavbe, alebo odniesť do zbernej nádoby v bytovej výstavbe.

Mnohé domácnosti, či už v bytovej, alebo domovej výstavbe, sa starajú o psov, alebo mačky. Krmivo, ktoré kupujú pre svojich miláčikov je balené v plastových vreciach, alebo konzervách (obr.6).

(Obr.6 Krmivo pre psov v kovovom obale)

Po vypotrebovaní krmiva konzervu umyjeme saponátom, pretože krmivá v konzervách nie sú suché, ale sú ako „hotové jedlá“, ktoré prihrejete a podávate zvieratám. Obsahujú nálev „aspik“, ktorý zanecháva zbytky v konzerve. Preto je potrebné konzervu poriadne umyť, čím zabránite rozkladu potravy a následne by to spôsobovalo nepríjemné zápachy.
Z výrobkov, ktoré používajú kombinované obaly a určitá časť je z kovového materiálu (a je ľahko oddeliteľná), si ukážeme niekoľko druhov.

Medzi takéto druhy obalov patria zaváraniny (obr.7), ktoré majú kovové uzávery, jogurty v plastových obaloch s kovovým uzáverom, pivo, malinovky, minerálne vody, na ktorých sa používa kovový uzáver (obr.8).

(Obr.7 Zaváraniny s použitím kovových uzáverov a obalov zo skla )

(Obr. 8. Uzáver z nápojov)

Uzávery, ale aj samotné sklenené obaly sa nemusia stať hneď po prvom použití potravín nepotrebné. Pokiaľ sa chceme držať rebríčkom trvaloudržateľnej hierarchie, kde je na prvom mieste minimalizácia produkcie komunálneho odpadu, na druhom mieste je znovupoužívanie a až na treťom mieste je recyklácia tak sme sa po použití potravín dostali k druhému miestu. To znamená, že tieto druhy obalov je možné opätovne použiť, alebo znovupoužiť. Názorný príklad vidíme aj na obr.7. Sú to už po niekoľký krát použité obaly zo skla, ale aj uzávery z kovu. Opatrným zaobchádzaním s kovovými uzávermi, je možné ich opätovné použitie. Na obr.9 vidíme kovový uzáver, na ktorom výrobca upovedomuje spotrebiteľov, že uzáver je možné viacnásobne použiť. Samozrejme počet použití závisí od spotrebiteľov. Tým, že budeme znovu používať aj keď len takéto obyčajné výrobky ako sú kovové viečka, šetríme prírodné zdroje, šetríme energie, ktoré výrobné závody spotrebúvajú. Prispievame tým k znižovaniu vypúšťaných emisií do ovzdušia a znižujeme množstvo komunálneho odpadu.

(Obr.9 uzáver pre opakované použitie)

Poukázali sme na niekoľko druhov potravín, pre ktoré sa používajú kovové ochranné obaly. Každý výrobok obsahuje na etikete, alebo priamo na obale upresňujúce označenie, čím spotrebiteľ zistí o aký druh obalu sa presne jedná. Každý obal je potrebné pred umiestnením do zbernej nádoby vypláchnuť, aby sme odstránili pozostatky potravín. Pokiaľ to tvar, a poddajnosť materiálu dovolí, tak každý obal zmenšíme buď zošliapnutím, alebo stlačením. Na obr.4 sme si ukázali použitý obal od piva, ktorý je pripravený na umiestnenie no zbernej nádoby. Poukazuje aj na to ako vyzerá zmenšený obal. Ušetríme tým veľa miesta v zberných nádobách. 

zdroj: internet

 


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka