Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Návrh

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2018-2020

Komentár k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta, mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení

Komentár k rozpisu 2018.pdf(661.4 kB)Komentár k rozpisu 2018.pdf

Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2018-2020 (textová časť)

Návrh rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2018- príjmy

Návrh - Podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2018 - príjmy

Návrh - Podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2018 - výdavky

Výdavky na základe rozpočtovej klasifikácie na rok 2018 - mesto, školy a školské zariadenia

Návrh výdavkov podľa programov na rok 2018

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Návrh rozpočtu - Mestské kultúrne stredisko

MsKS+KINO hl.+kom.pdf(819 kB)MsKS+KINO hl.+kom.pdf
MsKS+KINO Príjmy.pdf(299.7 kB)MsKS+KINO Príjmy.pdf
MsKS+KINO-výdavky .pdf(421.7 kB)MsKS+KINO-výdavky .pdf

Návrh rozpočtu - Mestská knižnica

Knižnica - hlav.+kom.pdf(423.2 kB)Knižnica - hlav.+kom.pdf
Knižnica-príjmy.pdf(273.5 kB)Knižnica-príjmy.pdf
Knižnica-vydavky.pdf(442.8 kB)Knižnica-vydavky.pdf

Návrh rozpočtu - Mestská športová organizácia

MŠO-hlav.+kom..pdf(591.4 kB)MŠO-hlav.+kom..pdf
MŠO-príjmy_.pdf(299.8 kB)MŠO-príjmy_.pdf
MŠO-výdavky.pdf(456.8 kB)MŠO-výdavky.pdf

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Návrh rozpočtu - Základná škola

ZŠ hlav.+kom.pdf(365.3 kB)ZŠ hlav.+kom.pdf
ZŠ - príjmy.pdf(264.9 kB)ZŠ - príjmy.pdf
ZŠ - výdavky.pdf(463.9 kB)ZŠ - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - ŠKD pri ŽŠ, Adyho

ŠKD-hlav.+kom..pdf(352.5 kB)ŠKD-hlav.+kom..pdf
ŠKD-príjmy.pdf(260.6 kB)ŠKD-príjmy.pdf
ŠKD - výdavky.pdf(347.3 kB)ŠKD - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - Základná škola s vjm

ZŠ s vjm-hl.+kom.pdf(218.8 kB)ZŠ s vjm-hl.+kom.pdf
ZŠ s vjm-príjmy.pdf(263.5 kB)ZŠ s vjm-príjmy.pdf
ZŠ s vjm-výdavky.pdf(398.3 kB)ZŠ s vjm-výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - ŠKD E. Adyho s vjm

ŠKD s vjm-hl.+kom. docx.pdf(215.7 kB)ŠKD s vjm-hl.+kom. docx.pdf
ŠKD s vjm- príjmy.pdf(247.2 kB)ŠKD s vjm- príjmy.pdf
ŠKD s vjm-výdavky.pdf(294.1 kB)ŠKD s vjm-výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - ŠJ E. Adyho s vjm

ŠJ s vjm - hl.+kom.pdf(213.8 kB)ŠJ s vjm - hl.+kom.pdf
ŠJ s vjm-príjmy.pdf(285.6 kB)ŠJ s vjm-príjmy.pdf
ŠJ s vjm-výdavky.pdf(341.4 kB)ŠJ s vjm-výdavky.pdf

NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Návrh rozpočtu - Základná umelecká škola

ZUŠ hlav.+kom..pdf(367.5 kB)ZUŠ hlav.+kom..pdf
ZUŠ-príjmy.pdf(191.3 kB)ZUŠ-príjmy.pdf
ZUŠ-výdavky.pdf(355.2 kB)ZUŠ-výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - Centrum voľného času

CVČ-hlav.+kom..pdf(382.2 kB)CVČ-hlav.+kom..pdf
CVČ-príjmy.pdf(197.3 kB)CVČ-príjmy.pdf
CVČ-výdavky.pdf(363.1 kB)CVČ-výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - MŠ Bartókova

MŠ Bartókova - hlav.+kom..pdf(363 kB)MŠ Bartókova - hlav.+kom..pdf
MŠ Bartókova - príjmy.pdf(208.9 kB)MŠ Bartókova - príjmy.pdf
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(405.5 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf

Návrh rozpočtu - Školská jedáleň

ŠJ hlav.+kom.pdf(292.6 kB)ŠJ hlav.+kom.pdf
ŠJ-príjmy.pdf(403.7 kB)ŠJ-príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(580.6 kB)ŠJ - výdavky.pdf
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka