Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Nocľaháreň

Sociálna služba krízovej intervencie

Adresa: Hlavná ul. č. 3035

V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie využívať poskytuje:

 • ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
 • utvárajú sa podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Nocľaháreň je v prevádzke od 01. novembra do 31. marca pre fyzické osoby bez prístrešia s trvalým pobytom v  meste Štúrovo. V prípade voľnej kapacity je možné so súhlasom vedúceho SBKZaŠ ubytovať aj občana s trvalým pobytom mimo územia mesta.

Nocľaháreň má nízkoprahový charakter (na poskytnutie sociálnej služby v nocľahárni nie je potrebné uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v zmysle §74 zákona o sociálnych službách). Sociálna služba v nocľahárni sa poskytuje prijímateľovi bezplatne.


 

Nocľaháreň

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka