Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Mesto Štúrovo poskytuje opatrovateľskú službu ako sociálnu službu  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN Mesta Štúrovo č.3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a výške úhrady za túto opatrovateľskú službu. 

Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna sociálna služba.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si môže žiadateľ vyzdvihnúť na  Mestskom úrade v Štúrove na oddelení: Sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a športu (SBKZaŠ).

Kontaktné osoby:

Mgr. Michaela Pajchortová, vedúca oddelenia: 036 2851 341
Andrea Bieliková, referent: 036 2851 351


 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka