Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Organizácie a inštitúcie

CIRKEV

Reformovaný kresťanský farský úrad Štúrovo

Adresa: Sv. Štefana 6, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7511 314

 

Rímskokatolícka farnosť Štúrovo

Adresa: Sobieskeho 18, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7511203

 

CIVILNÉ ORGANIZÁCIE

Balassi Közművelődési Klub

Adresa: Adyho 1, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7511672

 

Detský folklórny súbor Kisbojtár

Adresa: Rákocziho 82, 943 01 Štúrovo
Vedúca prípravného oddelenia – Zuzana Szűcsová
Vedúca tanečného oddelenia - Mariana Hégliová
Organizačný vedúci - Július Hégli


 

Klub dôchodcov Nového storočia

Adresa: Hlavná 42, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7522 322, 036 7523 426
Predseda: Magda Klemászová


 

Klub dôchodcov Rozmarín

Adresa: Hlavná 42, 943 01 Štúrovo
Predseda: Eva Bitterová

 

Komorný zbor STILLA PECTUS

Kultúrne združenie Štúrovo a okolie - Párkány és Vidéke Kulturális Társulás

Adresa: Adyho 1, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7511672

 

Miestny odbor Matice slovenskej

Adresa: Komenského 63, 943 01 Štúrovo
Mobil: 0917 845 327
predseda Miestneho odboru MS v Štúrove: Ing. Jaroslav Janok,


 

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Jozef Marunič - predseda Obl. výboru SZPB

 

Párkány-Esztergom Baráti Egyesület

Adresa: Török Ignác u. 17 2500 Ostrihom
Tel.: 003633 542050

 

PRO CULTURE PARKAN, n.o.

Adresa: Jesenského 89/65, 943 01 Štúrovo
PhDr. Ákos Gerstner

 

Slovenský zväz telesne postihnutých základná organizácia - špecifická č.99

Adresa: Hlavná 42, 943 01 Štúrovo
Mobil: 0908 308 744
Predseda: Katarína Tácsiková


 

Spoločnosť slovensko – maďarského priateľstva - Párkányi Szlovák - Magyar Baráti Társaság

PaedDr. Kornélia Slabáková (tel.: 0907 187 716)
Juraj Gajdošík (tel.: 0905 200 178)

 

Základná organizácia CSEMADOK

Adresa: Želiarsky svah 12, 943 01 Štúrovo
Mobil: 0908 598 495
Korešpondenčná adresa: Zrínskeho 12

 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím

Adresa: Na výhliadke 33, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7512 255
Predseda: Terézia S z ű c s o v á

 

ZO – Zväzu telesne postihnutých a zväzu postihnutých civil. chorobami

Adresa: Hlavná 42, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036 7522322
Predseda: Martina Pokusová


 

ZVÄZY A ZDRUŽENIA

Slovenský zväz záhradkárov

Adresa: Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo, 4.poschodie (bývalý „Daňový úrad“ ).
Tel.: 0908 654 275 (predseda I. Ertinger)
Mobil: 0949 126 776 (pokladníčka)

Harmonogram úradovania - každý prvý pondelok v mesiaci
8. apríla 2019 od 14:30 hod. do 16:00 hod.
6.mája 2019 od 14:30 hod. do 16:00 hod.
3.júna 2019 od 14:30 hod. do 16:00 hod.
1.júla 2019 od 14:30 hod. do 16:00 hod.
5.augusta 2019 od 14:30 hod. do 16:00 hod.

Zabezpečuje :
- Odbornú, výchovnú a osvetovú činnosť,
- Poradenskú činnosť v oblasti pestovania a ochrany plodín a právnej oblasti,
- Výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a vín,
- Vydávanie odbornej záhradkárskej literatúry,
- Vysporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov v záhradkových osadách v zmysle zákona č. 64/1997 Z.z.,
- Bezplatné informácie, smernice, pokyny cestou Spravodajcu.

 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka