Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčovanie listín a podpisov, IOMO

OSVEDČOVANIE PODPISOV NA LISTINÁCH

vykonáva sa na počkanie: prízemie, č. dverí 1

Osvedčovanie podpisov na listinách:     Mgr. Emília Valovičová 
                                                                       prízemie, č. dverí 1
                                                                       emilia.valovicova@sturovo.sk
                                                                       tel. 036/2851-360 

OSVEDČOVANIE FOTOKÓPIÍ LISTÍN

vykonáva sa na počkanie na Informáciách Mestského úradu v Štúrove

Osvedčovanie fotokópií listín:                 Erika Konczová
                                                                      prízemie, informácie
                                                                      erika.konczova@sturovo.sk
                                                                      tel. 036/2851-300 

Zastupovanie:                                       

Erika Magyarová
prízemie, č. dverí 12
erika.magyarova@sturovo.sk
tel. 036/2851-343

Mária Dobrocsányi
prízemie, č. dverí 13
maria.dobrocsanyi@sturovo.sk
tel. 036/2851-342

Úradné hodiny:

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00

Poplatky sa uhrádzajú v hotovosti alebo platobnou kartou v pokladni Mestského úradu: prízemie - č. dverí 2.

OSVEDČOVANIE PODPISOV NA LISTINÁCH

Potrebné doklady:

 • Osobná účasť
 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas

Poplatky: (platné od 1.1.2018)

za osvedčenie 1 podpisu na listine 2,00 €
zviazanie listín, na ktorých sa overuje podpis - na požiadanie 1,00 €

OSVEDČOVANIE FOTOKÓPIÍ LISTÍN

Potrebné doklady:

 • Platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt u cudzincov
 • originál listiny, ktorej fotokópiu žiadate overiť

Poplatky: (platné od 1.1.2018)

za osvedčenie každej strany listiny v slovenskom jazyku 2,00 €
za osvedčenie každej strany listiny v českom jazyku 3,00 €

Obec nevykonáva osvedčovanie:

 • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
 • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
 • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
 • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
 • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
 • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, príp. ak je listina z časti v cudzom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

Vyššie uvedené úkony vykonáva výlučne len NOTÁR!

Integrované obslužné miesto občana (IOMO)

vykonáva sa na počkanie: prízemie, č. dverí 1

Vybavuje

Mgr. Emília Valovičová 
emilia.valovicova@sturovo.sk
tel. 036/2851-360 

Podľa nasledovných úradných hodín:

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.00
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 16.30
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 13.30

Integrované obslužné miesto občana (IOMO)  vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

IOMO ponúka prístup k elektronickým službám štátu na jednom asistovanom mieste.
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí vám nielen čas, ale aj peniaze.

Stačí navštíviť pracovisko IOMO a na jednom mieste vybavíte:

 • Výpis z registra trestov - výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti 3,90 €
 • Výpis z Listu vlastníctva - výstup je dostupný do 24 až 48 hodín od zadania žiadosti 7,90 €
 • Výpis z Obchodného registra - výstup je dostupný približne do 10 minút od zadania žiadosti 4,50 €

Sadzobník úhrad za zaručenú konverziu


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka