Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

„FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR - FTTC Štúrovo, Námestie Svätého Imricha 33_0432BR“ Vytlačiť
 

Cieľom akcie je vybudovať optické prepojenie medzi jestvujúcou optickou trasou Orange Slovensko a.s. a objektami na uliciach Hlavná 21 a Námestie Svätého Imricha 33 v Štúrove. Na uvedených objektoch je inštalovaná základňová stanica s anténnym systémom spoločnosti  Orange Slovensko a.s.. Účelom tohto prepojenia je skvalitnenie poskytovaných multifunkčných telekomunikačných a dátových služieb.

     Predmetom výstavby bude výkop káblovej ryhy, pokládka troch HDPE-rúr o priemere cca 40 mm so 7 kusmi predinštalovaných mikrotrubičiek 10/8 mm a následných záhrn káblovej ryhy spojený so spätnými úpravami narušených povrchov.

   Trasa optických káblov je vedená prevažne v spevnených plochách na uliciach Svätého Štefana, Hlavnej ulici a námestí Svätého Imricha. V navrhovanej trase pokládky HDPE-rúr sa nachádza veľké množstvo podzemných inžinierskych sietí, ktoré budú orientačne zakreslené v projekte stavby a budú pred samotným začatím zemných prác príslušnými správcami vytýčené. Vzhľadom na túto skutočnosť budú zemné práce vo väčšej miere vykonávané ručne. Narušená zemina a trávnatý povrch bude po pokládke HDPE-rúru a zahrnutí ryhy uvedený do pôvodného stavu. Križovanie spevnenej plochy – chodníka bude riešené podvŕtaním bez narušenia jeho povrchu.

     Trasa projektovaného optického kábla povedie z bodu napojenia na jestvujúcu optickú trasu pred domom č.12 na ulici Svätého Štefana. Trasa v ďalšom prekrižuje ulicu Svätého Štefana a pokračuje v chodníku až na Hlavnú ulicu, kde sa rozdelí na dve smery:

 1. Smer: trasa sa odkloní doprava, pokračuje po Hlavnej ulici a ukončí sa pri dome na Hlavnej ulici č.19-Penzión Korzó.
 2. smer: trasa pokračuje po ulici Sv.Štefana, následne v chodníkovej časti Hasičskej ulici, pri dome 2A /preluka medzi ČSOB a Papiernictvo/ sa odkloní doprava do dvora a ukončí sa na vnútornej časti budovy s adresou Námestie Svätého Imricha č.33.

 
 
 • Verejná vyhláška: Ručná "autoumyváreň"

  Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania stavebník : REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno v zastúpení                     Ing.Vladimír Štvrtecký, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky          Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územn

  18.2.2019 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka