Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

MAGASPART Štúrovo – objekt „F“ Rodinné domy – príprava územiaVytlačiť
 

OZNÁMENIE
o začatí konania na predĺženie platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho
pojednávania

SO F101 Rodinné domy
SO F201 Úprava existujúcej križovatky ma ceste I/63 (Jesenského ul.) Priesečná križovatka
SO F202 Úprava vnútroareálových komunikácii v areáli Polikliniky
SO F203 Verejné komunikácie a spevnené plochy
SO F301 Rozšírenie verejného vodovodu
SO F401 Rozšírenie verejnej kanalizácie
SO F501 Rozšírenie verejného plynovodu
SO F601 Distribučná trafostanica
SO F603 Verejné osvetlenie

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia bude do : 31.12.2021


 
 
 • Verejná vyhláška

  23.5.2019 viac
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka