Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka pracovných miest

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboruVytlačiť
 

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.

Podmienky pre uchádzača:

-  štátny občan Slovenskej republiky

-  vek od 21 rokov

-  bezúhonnosť

-  spoľahlivosť

-  získané úplné stredné vzdelanie s maturitou

-  zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť

-  trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

-  ovládať štátny jazyk

V prípade záujmu kontaktujte Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove na telefónnom čísle 0961113960.

 


 

A medvei Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ ezúton közli, hogy bővíti a rendőrállományt.

A jelentkezés feltételei:

- szlovák állampolgárság

- 21 évnél idősebb

- feddhetetlenség

- megbízhatóság

- teljes középiskolai végzettség érettségivel

- egészségi, testi és szellemi rátermettség

- állandó lakhely Szlovákia területén

- az államnyelv ismerete.

Érdeklődés esetén vegye fel a kapcsolatot a medvei Menekültügyi Őrzött Befogadó Központtal a következő telefonszámon: 0961/113 960.

 

Image.ashx.jpg

 


 
 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka