Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj na trhových miestach

 

Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ktoré vydáva obec na základe žiadosti o povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

 

LEGISLATÍVA:

 • Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení
 • Zákon č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní
 • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení
 • Príslušné VZN obce:

VZN č. 16/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Štúrovo
VZN č. 1/2016 Trhový poriadok pre mestské trhovisko
VZN č. 2/2016 Trhový poriadok Príležitostné trhy – Veľkonočné trhy
VZN č. 3/2016 Trhový poriadok Príležitostné trhy – Majáles – kvetinvý festival
VZN č. 4/2016 Trhový poriadok pre príležitostný trh – Jarmok Šimona – Júdu v znení neskorších predpisov
VZN č. 5/2016 Trhový poriadok pre príležitostný trh Otváranie leta na Dunaji – Dni mesta
VZN č. 8/2017 Trhový poriadok Príležitostné trhy  - Čaro jesene
VZN č. 10/2017 Trhový poriadok pre Vianočné trhy
VZN č. 2/2018 Trhový poriadok – Dotyky s levanduľou
VZN č. 3/2018 Trhový poriadok – Strážcovia tradícií


 
Mapa Jarmoku 2018.pdf(57.5 kB)Mapa Jarmoku 2018.pdf
žiadosť - trh.doc(40 kB)žiadosť - trh.doc
Čestné vyhlásenie.doc(26.5 kB)Čestné vyhlásenie.doc
Čestné vyhlásenie autorský zákon.doc(34 kB)Čestné vyhlásenie autorský zákon.doc
Čestné vyhlásenie použité výrobky.doc(25 kB)Čestné vyhlásenie použité výrobky.doc
Čestné vyhlásenie poľnoh produkty.doc(26 kB)Čestné vyhlásenie poľnoh produkty.doc
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka