Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rybársky lístok

Vybavuje

Oddelenie správy mestského majetku a podnikateľskej činnosti
Mestský úrad, Námestie slobody č.1, 943 01 Štúrovo


Bc. Rózsa Izrael
Tel. č.: 036/ 2851-315
e-mail: rozsa.izrael@sturovo.sk
Kancelária č. 33, 2. poschodie

Bc. Viktória Monczová
Tel. č.: 036/ 2851-315
e-mail: viktoria.monczova@sturovo.sk
Kancelária č. 33, 2. poschodie

Úradné hodiny

Pondelok 7.30 - 11.30 12.00 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.00 - 17.00
Piatok 7.30 - 11.30 12.00 - 14.00

 

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Podľa Sadzobníka správnych poplatkov občan SR a cudzinec s povoleným trvalým pobytom zaplatí za vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti správny poplatok v pokladni MsÚ v hotovosti alebo platobnou kartou.

Čo potrebujete

 • Občiansky preukaz

Poplatky

Položka 38 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 • týždenný rybársky lístok: 1,50 €
 • mesačný rybársky lístok: 3,00 €
 • ročný rybársky lístok: 7,00 €
 • trojročný rybársky lístok: 17,00 €

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
 2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
 3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Súvisiace predpisy

 • Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka