Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Schválený

VIACROČNÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA 2016-2018 - TEXTOVÁ ČASŤ

schválený rozpočet - textová časť

ROZPOČET MESTA ŠTÚROVO NA OBDOBIE OD 2016-2018

Príjmy rozpočtu

Výdavky rozpočtu

PODROBNÝ ROZPIS ROZPOČTU MESTA NA OBDOBIE OD 2016-2018 - TABUĽKOVÁ ČASŤ

Schválený podrobný rozpis programového rozpočtu - príjmy

Schválený podrobný rozpis programového rozpočtu - výdavky

PODROBNÉ ROZPISY ROZPOČTOV MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA OBDOBIE 2016-2018 PODĽA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

Mestské kultúrne stredisko

MsKS - príjmy.pdf(191.7 kB)MsKS - príjmy.pdf
MsKS - výdavky.pdf(246.1 kB)MsKS - výdavky.pdf

Mestská knižnica

Knižnica - príjmy.pdf(178.8 kB)Knižnica - príjmy.pdf
Knižnica - výdavky.pdf(246.7 kB)Knižnica - výdavky.pdf

Kino Danubius Štúrovo

Kino - príjmy.pdf(177.2 kB)Kino - príjmy.pdf
Kino - výdavky.pdf(232.7 kB)Kino - výdavky.pdf

Mestská športová organizácia

MŠO - príjmy.pdf(189.7 kB)MŠO - príjmy.pdf
MŠO - výdavky.pdf(274.3 kB)MŠO - výdavky.pdf

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Základná škola Adyho

ZŠ Adyho - príjmy.pdf(178.4 kB)ZŠ Adyho - príjmy.pdf
ZŠ Adyho - výdavky.pdf(367.4 kB)ZŠ Adyho - výdavky.pdf

Školský klub detí pri ZŠ

ŠKD - príjmy.pdf(166.7 kB)ŠKD - príjmy.pdf
ŠKD - výdavky.pdf(254.4 kB)ŠKD - výdavky.pdf

Základná škola Endre Adyho s vjm.

ZŠ s VJM príjmy + výdavky.pdf(451.1 kB)ZŠ s VJM príjmy + výdavky.pdf
ŠKD s VJM príjmy + výdavky.pdf(479.4 kB)ŠKD s VJM príjmy + výdavky.pdf
ŠJ s VJM príjmy + výdavky.pdf(434 kB)ŠJ s VJM príjmy + výdavky.pdf

ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU PRE ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

ZUŠ - príjmy.pdf(138.8 kB)ZUŠ - príjmy.pdf
ZUŠ - výdavky.pdf(244.4 kB)ZUŠ - výdavky.pdf

Centrum voľného času

CVČ - príjmy.pdf(134.3 kB)CVČ - príjmy.pdf
CVČ - výdavky.pdf(259.4 kB)CVČ - výdavky.pdf

Materská škola Bartókova

MŠ Bartókova - príjmy.pdf(131.2 kB)MŠ Bartókova - príjmy.pdf
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(309.2 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf

Školská jedáleň

ŠJ - príjmy.pdf(208.9 kB)ŠJ - príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(447.6 kB)ŠJ - výdavky.pdf
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka