Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Schválený

Schválený viacročný programový rozpočet mesta Štúrovo 2019-2021

Schválený komentár k návrhu viacročného programového rozpočtu mesta, mestských rozpočtových a príspevkových organizácií, škôl a školských zariadení

Schválený návrh viacročného programového rozpočtu mesta Štúrovo 2019-2021 (textová časť)

Schválený rozpočet mesta Štúrovo na rok 2019 - príjmy

Schválený podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2019 - príjmy

Schválený podrobný rozpis programového rozpočtu mesta Štúrovo na rok 2019 - výdavky

Schválené výdavky podľa programov na rok 2019

SCHVÁLENÝ NÁVRH ROZPOČTU MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Schválený rozpočet - Mestské kultúrne stredisko

MSKS, KINO - hlav.+kom..pdf(131.9 kB)MSKS, KINO - hlav.+kom..pdf
MsKS,KINO - príjmy.pdf(166.8 kB)MsKS,KINO - príjmy.pdf
MsKS, KINO - výdavky.pdf(299.8 kB)MsKS, KINO - výdavky.pdf

Schválený rozpočet - Mestská knižnica

Knižnica - hlav.+kom..pdf(142.3 kB)Knižnica - hlav.+kom..pdf
Knižnica - príjmy.pdf(109.6 kB)Knižnica - príjmy.pdf
Knižnica - výdavky.pdf(255.5 kB)Knižnica - výdavky.pdf

Schválený rozpočet - Mestská športová organizácia

MŠO - hl.+kom..pdf(214.4 kB)MŠO - hl.+kom..pdf
MŠO - príjmy.pdf(131.5 kB)MŠO - príjmy.pdf
MŠO - výdavky.pdf(309.3 kB)MŠO - výdavky.pdf

SCHVÁLENÉ ROZPOČTY MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Schválený rozpočet - Základná škola a Školský klub detí

ŽS, ŠKD hlav.+kom..pdf(148.7 kB)ŽS, ŠKD hlav.+kom..pdf
ZŠ, ŠKD Adyho - príjmy.pdf(144.3 kB)ZŠ, ŠKD Adyho - príjmy.pdf
ZŠ, ŠKD Adyho - výdavky.xlsx.pdf(426.6 kB)ZŠ, ŠKD Adyho - výdavky.xlsx.pdf

Schválený rozpočet - Základná škola, ŠKD a ŠJ s vjm

ZŠ, ŠKD, ŠJ s vjm - hlav.+kom..pdf(133 kB)ZŠ, ŠKD, ŠJ s vjm - hlav.+kom..pdf
ZŠ s vjm - príjmy.pdf(129.7 kB)ZŠ s vjm - príjmy.pdf
ZŠ s vjm - výdavky.pdf(292.1 kB)ZŠ s vjm - výdavky.pdf
ŠKD s vjm - príjmy.pdf(115.1 kB)ŠKD s vjm - príjmy.pdf
ŠKD s vjm - výdavky.pdf(188.7 kB)ŠKD s vjm - výdavky.pdf
ŠJ s vjm - príjmy.pdf(139.8 kB)ŠJ s vjm - príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(357.1 kB)ŠJ - výdavky.pdf

SCHVÁLENÉ ROZPOČTY MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

Schválený rozpočet - Základná umelecká škola

ZUŠ - hlav.+kom..pdf(143.2 kB)ZUŠ - hlav.+kom..pdf
ZUŠ - príjmy.pdf(95.1 kB)ZUŠ - príjmy.pdf
ZUŠ - výdavky.pdf(230.8 kB)ZUŠ - výdavky.pdf

Schválený rozpočet - Centrum voľného času

CVČ - hlav.+kom..pdf(133.5 kB)CVČ - hlav.+kom..pdf
CVČ -príjmy.pdf(100.7 kB)CVČ -príjmy.pdf
CVČ - výdavky.pdf(226 kB)CVČ - výdavky.pdf

Schválený rozpočet - MŠ Bartókova

MŠ Bartókova - hlav.+kom..pdf(122.5 kB)MŠ Bartókova - hlav.+kom..pdf
MŠ Bartókova - príjmy.pdf(112 kB)MŠ Bartókova - príjmy.pdf
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(282.6 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf

Schválený rozpočet - Školská jedáleň

ŠJ hlav.+kom..pdf(189.1 kB)ŠJ hlav.+kom..pdf
ŠJ - príjmy.pdf(154.8 kB)ŠJ - príjmy.pdf
ŠJ - výdavky.pdf(357.1 kB)ŠJ - výdavky.pdf
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka