Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Schválený

Programový rozpočet mesta 2013 - 2015 - textová časť

Podrobný rozpis rozpočtu mesta na obdobie 2013 - 2015 podľa programov - tabuľková časť

Podrobné rozpisy rozpočtov mestských príspevkových organizácií na obdobie 2013 - 2015 podľa rozpočtovej klasifikácie

MsKS - príjmy.pdf(132.4 kB)Mestské kultúrne stredisko
MsKS - výdavky.pdf(166.9 kB)MsKS - výdavky.pdf
Knižnica - príjmy.pdf(121.9 kB)Mestská knižnica
Knižnica - výdavky.pdf(169.8 kB)Knižnica - výdavky.pdf
Kino - príjmy.pdf(120 kB)Kino Danubius
Kino - výdavky.pdf(163.9 kB)Kino - výdavky.pdf
MŠO - príjmy.pdf(151.6 kB)Mestská športová organizácia
MŠO - výdavky.pdf(219.3 kB)MŠO - výdavky.pdf

Rozpočtové orgazizácie s právnou subjektivitou pre prenesený výkon štátnej správy

ZŠ Adyho - príjmy.pdf(184.9 kB)Základná škola - Adyho
ZŠ Adyho - výdavky.pdf(193.3 kB)ZŠ Adyho - výdavky.pdf
ŠKD - príjmy.pdf(173.7 kB)Školský klub detí
ŠKD - výdavky.pdf(186.3 kB)ŠKD - výdavky.pdf
ŠJ s vjm príjmy + výdavky.pdf(271.5 kB)školská jedáleň

Rozpočtové orgazizácie s právnou subjektivitou pre originálne kompetencie

ZUŠ - príjmy.pdf(111.5 kB)Základná umelecká škola
ZUŠ - výdavky.pdf(185.4 kB)ZUŠ - výdavky.pdf
CVČ - príjmy.pdf(174.3 kB)Centrum voľného času
CVČ - výdavky.pdf(239.1 kB)CVČ - výdavky.pdf
ŠJ - príjmy.pdf(119 kB)Školská jedáleň
ŠJ - výdavky.pdf(285.6 kB)ŠJ - výdavky.pdf
MŠ Bartókova - príjmy.pdf(176.2 kB)Materská škola, Bartókova ul.
MŠ Bartókova - výdavky.pdf(269.3 kB)MŠ Bartókova - výdavky.pdf
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla

  Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dňa 10.09.2019 pracovníci mesta Štúrovo zistili, že na parkovisku bytového domu Gaštanová 5, v katastrálnom území Štúrovo, je umiestnené motorové vozidlo továrenskej značky Škoda Favorit kombi, mo

  12.9.2019 viac
 • Verejná vyhláška Poláková Ivona

  11.9.2019 viac
 • Oznámenie o začatí konania - Verejná vyhláška

  VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

  10.9.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka