Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločnosť slovensko – maďarského priateľstva

Spomienková slávnosť 15. výročia obnovy Mosta Márie Valérie

foto: Ing. J.Slabák


 

15. výročie mosta Márie Valérie

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Výročná členská schôdza Spoločnosti slovensko maďarského priateľstva 2016
Dátum : 13. 04. 2016 o 17.00 hod. v SZUŠ K.Pappovej, Hlavná 2/A (dvor Fontána)


 

Výročná členská schôdza 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

14. výročie obnovy Mosta Márie Valérie a 120. výročie jeho postavenia opäť oslávila Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove zorganizovaním Spomienkovej slávnosti priamo na moste. Konala sa 26. Septembra 2015.
Ünnepi megemlékezést tartott a Szlovák-Magyar Baráti Társaság Párkányban
A Mária Valéria híd 120 éves története (1895 – 2015)

   Ani mierne daždivé septembrové počasie neodradilo priaznivcov SSMP od účasti na spomienkovej slávnosti , za čo vyjadruje výbor SSMP veľké poďakovanie !

   Okrem členov spoločnosti sa slávnosti zúčastnili aj primátor mesta Ing. Eugen Szabó , poslanci MZ, zástupcovia škôl a mestských organizácií a hostia z Ostrihomu .

   Ako je už tradíciou, po úvodných príhovoroch spolupredsedov spoločnosti – PaedDr. K. Slabákovej a J. Gajdošíka sa slávnostný sprievod prešiel po moste k jeho stredu, kde sme v mene SSMP položili na most pamätný veniec, ktorý vyjadruje našu úctu , priateľstvo a spoluprácu medzi Štúrovom  Ostrihomom .

                                                PaedDr.Kornélia Slabáková, spolupredsedkyňa SSMP v Štúrove

 

   Az eredeti hídat rendkívül rövid idő alatt építették fel, az építkezés 1894. február 23-án indult meg. Éjjel-nappal dolgoztak, megérte, mert így 1894 végére elkészült az összes hídfő és pillér. A híd ünnepélyes átadására 1895. szeptember 28-án került sor, melyet Ferenc József Budán született leányáról, Mária Valériáról nevezték el.

   A hidat 1919-ben és 1944-ben is felrobbantották. Az első újjáépítés után 1927.május 1-én indult meg a forgalom. A második újjáépítésre több mint 55 évet kellett várni.

   Az építkezés 2000 októberében kezdődött.  A két épségben megmaradt parti nyílást felújították, a felrobbantott hármat újragyártották. Ekkor alkalmazták először azt a technikát, amely segítségével a hídelemeket a parton szerelték össze, majd  uszályokon szállították a helyszínre, és hidraulikával emelték helyére egy órai munkával. Az utolsó – 603 tonnás – ív 2001. július 27-én került a helyére. Az elkészült hidat 2001. október 11-én adta át Mikuláš Dzurinda szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valamint Günter Verheugen, akkori EU-bővítési biztos.

   A második világháborúban felrobbantott híd újjáépítésében fontos szerepet játszott a polgári összefogás és a nyomásgyakorlás, amelyhez később politikai akarat is társult. Közvetítőként lépett fel az 1994-ben alapított Párkányi Szlovák–Magyar Baráti Társaság is.

   A társaság idén is a párkányi hídfőnél tartotta az ünnepi megemlékezést immár 5. alkalommal. Mint minden évben idén is koszorút helyeztünk el a hídon. Az ünnepi megemlékezésen hagyományosan részt vesz az Esztergomi Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület, aki szintén koszorút helyez el a hídon, a két ország határán.

„Ez a híd nemcsak két országot, hanem két népet köt össze“.

Gajdosik György, az SZMBT társelnöke


 

Spomienková slávnosť 14. výročia obnovy mosta Márie Valérie

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

13. výročie obnovy Mosta Márie Valérie opäť oslávila Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove zorganizovaním Spomienkovej slávnosti priamo na moste. Konala sa 16. Októbra 2014, za krásného jesenného počasia!

   Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili členovia Spoločnosti slovensko- maďarského priateľstva, ako aj nečlenovia a občania mesta, primátor Mgr. Ján Oravec, poslanci MZ, zástupcovia škôl a mestských organizácií a priaznivci Spoločnosti SMP.

   Slávnosť otvoril spevácky zbor Stilla Pectus . Rovnako ako v roku 2013 prišli aj hostia z Ostrihomu : Dr. Németh József- predseda Spolku A. Rudnaya v Ostrihome a  predstavitelia nemeckej samosprávy v Ostrihome.  Privítali sme aj účasť aktuálnej  strážkyne mosta – Lara Loutrel , Boston , USA . Ďalším významným hosťom bol Imrich Fuhl z Mlynkov ( HU ), novinár-redaktor, básnik,   fotograf a verejný činiteľ .

Po slávnostných príhovoroch si  účastníci slávnosti uctili minútou ticha mons. Ladislava Buriána, dlhoročného a veľmi aktívneho člena SSMP, ktorý bol naším priaznivcom, morálnou podporou a vzorom tolerancie a porozumenia . Potom sme sa pod vedením mažoretiek prešli po moste k jeho stredu , kde sme v mene SSMP a  Spolku A. Rudnaya položili na most pamätné vence , ktoré symbolizujú Priateľstvo a Spoluprácu mezi Štúrovom a Ostrihomom.

                                  PaedDr.Kornélia Slabáková, spolupredsedkyňa SSMP v Štúrove


 

Fotogaléria

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Výročná členská schôdza Spoločnosti slovensko maďarského priateľstva 2014
Dátum : 16. Október 2014 , v Hoteli Sv Florián v Štúrove .

   Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove vznikla v roku 1996, teda v tomto roku oslávila 18. výročie svojho vzniku .

   Po prednesení jednotlivých správ, podľa protokolu výročnej schôdze, spolupredsedovia predstavili tohtoročného hosťa :

 • Imricha Fuhla z Mlynkov ( HU ) -  novinára-redaktora, básnika,  fotografa a verejného činiteľa .

   Náš hosť nás očaril zaujímavým a miestami veľmi vtipným rozprávaním o sebe a o jeho tvorbe. 

   Odporúčam každému, koho aspoň trochu zaujíma slovensko-maďarská téma oboznámiť sa s týmto jedinečným  autorom a človekom všeobecne !    

 

PaedDr.Kornélia Slabáková,  spolupredsedkyňa SSMP v Štúrove


 

Fotogaléria 

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Spomienková slávnosť 12. výročia obnovy mosta Márie Valérie


 

 

Spomienková slávnosť pri príležitosti 12. Výročia obnovy mosta

Márie  Valérie   2001 – 2013

Dátum: 24. október 2013

    "Som nesmierne rada, že už potretí krát sa stretávame opäť tu, na moste Márie Valérie, aby  sme si pripomenuli už 12. výročie jeho rekonštrukcie a obnovy. Vlani,  v roku 2012, som povedala, že by sme boli radi, keby z tejto Spomienkovej slávnosti vznikla tradícia. Verím a dúfam, že sa už tak deje . Myslím, že je dôležité pripomínať si historicky dôležité okamihy, akým obnova nášho mosta bezpochyby bola . Aby sme aj tej mladšej generácii, pre ktorú je dnes most už samozrejmý, pripomínali, že celé desaťročia to takou samozrejmosťou nebolo a že stálo veľmi veľa síl a energie to, že tu je . A práve preto je dôležité si túto udalosť pripomínať a uctiť .

   Most Márie Valérie je symbolom Štúrova a Ostrihomu , Slovenska a Maďarska , spája nielen územia, ale aj ľudí, národy , nielen tie naše dva ale ďalšie a ďalšie , premosťuje kultúry, životy, osudy ľudí a obohacuje ľudské spoločenstvo. Most Márie Valérie je symbolom spolupráce . Naša snaha a úsilie smeruje vždy k tomu, aby  bol aj symbolom vzájomného porozumenia, tolerancie , úcty a priateľstva.

   Dovoľte mi  na tomto mieste vyjadriť poďakovanie mestu Štúrovo , primátorovi Mgr. Jánovi Oravcovi a tiež poslancom MZ za kladný postoj a za podporu tohto podujatia. Ďakujeme,  veľmi si to vážime. "  ( K. Slabáková )

   Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili nielen členovia Spoločnosti slovensko maďarského priateľstva v Štúrove ( SSMP v Št. ) ale aj nečlenovia, občania mesta, poslanci MZ, zástupcovia škôl a mestských organizácií a priaznivci Spoločnosti.

   Rovnako ako v roku 2012 prišli aj hostia z Ostrihomu : Dr. Németh József- predseda Spolku A. Rudnaya v Ostrihome a  predstavitelia nemeckej samosprávy v Ostrihome. Privítali sme aj účasť aktuálnych strážcov mosta , umelcov - Lucia Černeková a Peter Luha.  
PaedDr. Kornélia Slabáková, spolupredseda SSMP v Štúrove.

 

 

Mária Valéria híd 2001 – 2013

 

   A Szlovák-Magyar Baráti Társaság Párkány idén is ünnepi megemlékezést tartott a Mária Valéria híd újjáépítésének 12. évfordulóján.

   Az SZMBT két társelnökének megnyitó szavai után, beszédet mondott  Német József, az Esztergomi Rudnay Sándor Kultúrális és Városvédő Egyesület elnöke.

   Az ünnepi műsor első felében fellépett a Stilla Pectus énekkar, amely idén ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját.

   Az ünnep második felében felvonultunk, a mazsorettek kíséretében a híd közepéig, ahol az SZMBT Párkányi helyi szervezet nevében, valamint az Esztergomi Rudnay egyesület nevében egy- egy koszorút helyeztünk el, amely szimbolizálja a „Barátságot és együttműködést...” a két város, a két térség között.

 

Ezzel zárult az idei megemlékezésünk...

 

Párkány, 2013.10.24  
Gajdosik György, az SZMBT magyar társelnöke


 

Spomienková slávnosť 12. výročia obnovy mosta Márie Valérie

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Výročná členská schôdza 2013

Výročná členská schôdza Spoločnosti slovensko maďarského priateľstva 2013

Dátum : 24. Október 2013

   V úvode nás vynikajúco naladil  gitarista a aktuálny strážca mosta Márie Valérie  Peter Luha .

   Nasledovala  Správa o hospodárení , Správa o činnosti výboru – v rámci ktorej spolupredsedovia vyzdvihli Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Ernesta Zahovaya na Pešej zóne , ktoré sa konalo 8. júna 2013 , z príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Výbor vyjadril poďakovanie mestu Štúrovo  za podporu.

   Žiaľ, práve v tento deň kulminoval Dunaj na výške cca 813cm, most Márie Valérie bol uzavretý a preto hostia z Ostrihomu nemohli prísť .

   Ďalší hosť, pán Vércse Miklós, prezentoval svoju publikáciu "Štúrovo na pohľadniciach– Párkány képeslapjai". Bolo zaujímavé počúvať jeho rozprávanie o tom, čo ho motivovalo k napísaniu tejto knihy a aké boli začiatky jeho práce smerujúcej k jej vydaniu . Prítomní si mohli priamo na mieste knihu zakúpiť, spolu s venovaním autora.

   Nasledovala umelecká prezentácia  aktuálnej strážkyne mosta – slečny Lucie Černekovej , ktorá nám porozprávala o svojich aktivitách a plánoch počas pobytu v rezidencii Strážcu mosta v Štúrove.

   Medzičasom nám priebeh  výročnej členskej schôdze spestril opäť Peter Luha .

   V rámci diskusie bol prezentovaná myšlienka zorganizovať v budúcnosti Spomienkovú slávnosť na moste Márie Valérie v spolupráci s Ostrihomom tak, aby sa dva sprievody idúce z našich dvoch miest stretli v strede mosta .
Budeme sa snažiť !      

PaedDr. Kornélia Slabáková, spolupredsedkyňa SSMP v Štúrove


 

Odhalenie pamätnej tabule E.Zahovay 8. jún 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Výročná členská schôdza 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Spomienková slávnosť 11. výročia obnovy Mosta Márie Valérie


Spoločnosť slovensko maďarského priateľstva v Štúrove ( SSMP)

                          
Už 11 rokov si užívame Most Márie Valérie !


Po druhýkrát zorganizovala Spoločnosť slovensko maďarského priateľstva v Štúrove spomienkovú slávnosť z príležitosti výročia obnovy mosta Márie Valérie . Konala sa 18. októbra na začiatku mosta, s krásnym výhľadom na Baziliku v Ostrihome.
Vlani sme oslavovali 10. výročie presne v deň odovzdania mosta , a to 11. októbra. Keďže v tomto roku to bol už jarmočný deň, spomienková slávnosť sa konala o týždeň neskôr, 18. októbra. Napriek tomu bolo pekné počasie, ktoré tiež prispelo k príjemnému priebehu slávnosti.
Prvú časť slávnosti začal a aj ukončil ženský spevácky zbor Stilla Pectus pod vedením Kataríny Pappovej. Študenti Gymnázia – Gimnázia v Štúrove, Martin Dorčiak a Glázer Bálint, zarecitovali  básne o Dunaji, o vode. Chlapci zožali obdiv a pochvalu, a zaslúžene !
Okrem iného dátumu sa tohtoročná slávnosť líšila od tej vlaňajšej nielen spestrením programu , ale tiež tým, že vyvrcholením slávnosti bolo položenie dvoch vencov na most Márie Valérie, na miesto hranice SK – HU . Účastníci slávnosti sa presunuli na toto miesto, a potom späť, pod vedením roztomilých mažoretiek, ktoré vedie Kovács Erzsébet v Centre voľného času v Štúrove.
Jeden veniec položila SSMP v Štúrove a ten druhý – Spolok Alexandra Rudnayho v Ostrihome v zastúpení predsedu - Dr. Németh József . Sme veľmi radi, že aj ´´ Ostrihomčania ´´ sa pri tejto príležitosti pripojili k nám .
Opäť sme si pripomenuli udalosti spred 11 rokov , všetky tie pocity a zážitky, ktoré sa spájajú s obnovením mosta. Ale aj to, že ako nám chýbal !   Teraz je už pre nás a pre naše deti samozrejmosťou . Napriek tomu si myslím, že je veľmi potrebné raz za čas si pripomenúť to, čo je teraz , ale tiež to, čo bolo v minulosti a ... nezabúdať.
Na záver chcem  v mene výboru SSMP vyjadriť poďakovanie všetkým tým , ktorí sa podieľali na príprave a priebehu spomienkovej slávnosti a v neposlednom rade všetkým prítomným občanom,  ktorí v hojnom počte prejavili záujem.

 

7. november 2012, Štúrovo    

PaedDr. Kornélia Slabáková, spolupredseda SSMP

 


 


 

Mária Valéria híd 2001 – 2012

A Szlovák-Magyar Baráti Társaság Párkány idén is ünnepi megemlékezést tartott a Mária Valéria híd újjáépítésének 11. évfordulóján.

 

Az SZMBT idén ünnepelte megalakulásának 18. évfordulóját. 1994-ben az itt élő embereket főleg a barátság, az együttélés, a közös múlt, de elsősorban a közös jövő, a közös Európa késztette arra, hogy megalakítsák a SZMBT Párkányban is.
• A kilencvenes évek közepén ilyen közös dolog volt újraéleszteni a közös híd gondolatát, hogy talán már eljött az ideje annak, hogy a két nemzetet, két országot, két régiót, a két várost Esztergomot és Párkányt egy híd újra összekösse, s ne válassza el!
• A Mária Valéria híd 1895-ben volt átadva, de a két világháborúban fel lett robbantva, s csak 2001-ben lett újra üzembe helyezve. A híd újjáépítése a SZMBT párkányi alapszervezetének központi témája lett, s nem kis érdemeket szerzett abban, hogy a híd aztán fel is épült.
• A felújított Mária Valéria hídat 11 éve 2001. október 11.-én adták át.

 

Az ünnepi műsorban fellépett a Stilla Pectus énekkar, a párkányi diákok verssel köszöntötték a megemlékezést, az ünnepi beszédeket az SZMBT társelnökei, valamint  az esztergomi Rudnay Sándor Egyesület elnöke, Németh József tartotta, de felszóllat Burján László esperes úr is, aki idén volt 90 éves.
A megemlékezésen a két város lakosai is résztvettek, akikkel karöltve a Szlovák-Magyar Baráti Társaság Párkány és a Rudnay Sándor Egyesület Esztergom tagjai megkoszorúzták a Mária Valéria hídat.

 

Párkány, 2012.10.18   
Gajdosik György, az SZMBT magyar társelnöke


 

Spomienková slávnosť 11. výročia obnovy mosta Márie Valérie

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

PaedDr. Kornélia Slabáková, spolupredseda SSMP :

“ Význam mosta Márie Valérie je evidentný. Veľa sa už na rôznych fórach o tom povedalo a hodnotilo. My sami vieme, v čom a ako nám pomohol. Význam mosta Márie Valérie je ale umocnený tým,že spája nielen dve mestá, ale aj dva regióny, ktoré patria dvom rôznym štátom, ktorí majú rôznych susedov a tak vzniká prepojenie na naozaj veľké vzdialenosti. Ťažko povedať takú oblasť spoločenského života, ktorá by mostom Márie Valérie nebola ovplyvnená. Nastal doslova boom v oblasti cezhraničnej spolupráce, rozvoj turizmu, v rámci ktorého vznikajú nové turistické destinácie, vytvárajú sa podmienky pre spoluprácu v hospodárskej oblasti , vytvárajú sa nové pracovné miesta, organizujú sa spoločné podujatia za účelom podpory regionálnej kultúry, študentom sa otvárajú nové možnosti pri výbere škôl, atď. Asi by sme tu nenašli takého človeka, ktorý by nevedel povedať niekoľko príkladov, akým prínosom pre neho most je a čo konkrétne mu priniesol, umožnil. Náš most neznamená len fyzické prepojenie dvoch brehov rieky Dunaj, ale aj to duchovné prepojenie. V mysliach ľudí sa hranice strácajú, dokonca už ani neexistujú.

Je takmer symbolické, že práve dnes sa otvára nový most cez rieku Ipeľ,na hraničnom priechode Rároš –Rárospustta a ešte tento rok sa má otvoriť ďalší, v Peťove. V budúcnosti sa plánuje postavenie nového mosta v Komárne – Komárome. A ďalšie a ďalšie. Môžeme byť hrdí na to, že práve obnova toho nášho mosta bola veľmi pozitívnym príkladom a podnetom pre tie ďalšie, a dokonca - nielen pre mosty. Za tých niekoľko rokov sa preukázalo, že je potrebné a prospešné vytvárať okrem mostov prepojenia cestné, diaľničné, dokonca aj energetické. “

V Štúrove, 11. októbra 2011, na moste Márie Valérie

 


 

10.výročie mosta Márie Valérie

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu


Autor: Ing. Jozef Slabák, 11.10.2011


 
 

 

Výročná členská schôdza 2012

Výročná členská schôdza 2012


Dňa 24.  apríla 2012 sa uskutočnila výročná  členská schôdza SSMP v hoteli  Sv. Florián.
Na úvod sa nám hrou na klavír predstavil  študent Gymnázia – Gimnázia v Štúrove Viola Kristóf.
Predsedovia výboru  Kornélia  Slabáková a Juraj Gajdošík oboznámili členov s činnosťou výboru a s hospodárením Spoločnosti.
Aj tentokrát bol súčasťou schôdze kultúrny program. Pozvanie prijal Tóth Sándor, básnik a prekladateľ. Zároveň pedagóg na univerzite v Szegede ( HU ). Pre nás je zaujímavý tým, že prekladá básne známeho slovenského básnika M. Rúfusa  do maďarského jazyka. Ďalším zaujímavým hosťom bola Rab Henriett , rodáčka z Mužle. Je divadelnou i filmovou herečkou a pôsobí  v rôznych divadlách, napr. v Komárne, v Nitre alebo v Leviciach. Ona nám predniesla pôvodné, i preložené básne.
Spestrením programu boli slovenské a maďarské piesne, ktoré si za klavírneho doprovodu Ladislava Ganzera mohli zaspievať pomocou pripravených textov členovia Spoločnosti. 
Výbor  Spoločnosti  slovensko – maďarského priateľstva v Štúrove vyjadruje poďakovanie mestu Štúrovo  a Mestskému zastupiteľstvu v Štúrove za podporu podujatia.


15. máj 2012 Štúrovo, PaedDr. Kornélia Slabáková


 
 • Rozhodnutie verejnou vyhláškou - Ardis a.s.

  15.10.2019 viac
 • Rozhodnutie -Škoda felícia, kombi HC 502 AG

  14.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška - Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení

  Rozhodnutím sa umiestňuje a povoľuje stavba „Enerbyt Štúrovo - Výmena vonkajších potrubných vedení“  na pozemku parcelné  č. 3910/1, 3907/1, 3850, 3844/1, 3819, 3834, 3835/2, 3843, 3835/1, 3856 podľa registra C KN,  katastrálne územie Štúrovo. 

  9.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Horváth Jozef

  2.10.2019 viac
 • Verejná vyhláška- Pinnel Ján - FO

  2.10.2019 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka