Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné školy

Základné školy

Základná umelecká škola Ferenca Liszta - Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Komenského 2, Štúrovo

Adresa: Komenského 2, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7511130
Riaditeľ: Mgr. Róbert Baranovics

 

Základná škola Endre Adyho s vyučovacím jazykom maďarským - Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo

Adresa: Adyho 9, 943 01 Štúrvo
Tel.: 036/ 7520731
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Fodorová

 

Základná škola, Adyho 6, Štúrovo

Adresa: Adyho 6, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7511133 alebo 036/ 7511134
Riaditeľka: Mgr. Anastázia Szabóová

 

Špeciálna základná škola Lipová 6, Štúrovo

Adresa: Lipová 6, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/ 7511024
Fax: 036/ 7511422
Riaditeľka: Jolana Botlíková

 
 • Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  18.4.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka