Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Záverečný účet mesta

Úvodné slovo primátora mesta k záverečnému účtu za rok 2014


 

NÁVRH - Záverečný účet a výročná správa mesta Štúrovo za rok 2014

Schválený záverečný účet mesta + výročná správa mesta na rok 2014

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA NA ROK 2014

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ ZA ROK 2014

Mestské kultúrne stredisko

 MsKs - príjmy.pdf (132.8 kB) MsKs - príjmy.pdf (132.8 kB)

 

 

Mestská knižnica


 

 

Kino Danubius Štúrovo

 Kino - príjmy.pdf (122.4 kB) Kino - príjmy.pdf (122.4 kB)

 

 

Mestská športová organizácia

 MŠO - príjmy.pdf (217.1 kB) MŠO - príjmy.pdf (217.1 kB)

 

 

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA MESTSKÝCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU - PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ORIGINÁLNE KOMPETENCIE ZA ROK 2014

Základná škola Adyho

 ZŠ - príjmy.pdf (123.7 kB) ZŠ - príjmy.pdf (123.7 kB)

 
 ZŠ - výdavky.pdf (218.4 kB) ZŠ - výdavky.pdf (218.4 kB)

 

Školský klub detí pri ZŠ

 ŠKD - príjmy.pdf (114.5 kB) ŠKD - príjmy.pdf (114.5 kB)

 

 

Základná škola Endre Adyho s vmj


 

Školský klub detí s vjm


 

ŠJ s vjm


 

Základná umelecká škola Ferenca Liszta

 ZUŠ - príjmy.pdf (116.7 kB) ZUŠ - príjmy.pdf (116.7 kB)

 

 

Centrum voľného času

 CVČ - príjmy.pdf (125.9 kB) CVČ - príjmy.pdf (125.9 kB)

 

 

Materská škola Bartókova


 

 

Školská jedáleň

 ŠJ - príjmy.pdf (118.2 kB) ŠJ - príjmy.pdf (118.2 kB)

 
 ŠJ - výdavky.pdf (179.3 kB) ŠJ - výdavky.pdf (179.3 kB)

 

PRÍLOHY


 
 Príloha č. 3.pdf (533.7 kB) Príloha č. 3.pdf (533.7 kB)

 
 Príloha č. 4.pdf (219.6 kB) Príloha č. 4.pdf (219.6 kB)

 
 Príloha č. 5.pdf (377.1 kB) Príloha č. 5.pdf (377.1 kB)

 
 Príloha č. 6.pdf (124.7 kB) Príloha č. 6.pdf (124.7 kB)

 
 Príloha č. 7.pdf (763.4 kB) Príloha č. 7.pdf (763.4 kB)

 

 

 

 
 Príloha č. 9.pdf (328.7 kB) Príloha č. 9.pdf (328.7 kB)

 

 

 

 
 • Verejná vyhláška: Ručná "autoumyváreň"

  Verejná vyhláška OZNÁMENIE o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania stavebník : REAL-K, s.r.o., Novozámocká cesta 3946, 945 01 Komárno v zastúpení                     Ing.Vladimír Štvrtecký, Zelená alej 1, 940 02 Nové Zámky          Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 36 zákona č. 50/1976 Zb. o územn

  18.2.2019 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - zmena a doplnenie integrovaného povolenia

  6.2.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka